Tillsynsbehov under kvällar, nätter och helger?

2012-12-14 17:05

 

Småbarnsföräldrar har påtalat ett behov av omsorg/tillsyn under s.k. obekväm arbetstid.

Barn och utbildningsnämnden vill gärna träffa berörda föräldrar för att få information om behovet.

Förslag om ett möte redan nu på tisdag, 18 december, kl. 18 på kvällen har kommit och vi träffas i kommunhusets fullmäktigesal.

Barn och utbildningsnämnden hälsar välkomna till föräldrar som har behov av omsorg/tillsyn.


Skriv ut: