Harsh weather - nätverksträff i Arvidsjaur

2012-02-13 16:09


Tillväxtchef Ann-Kristine Vinka hälsar Hershnet välkomna till Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Tillväxtchef Ann-Kristine Vinka hälsade alla seminariedeltagare välkomna till Arvidsjaur: "Nätverkande är en fantastisk möjlighet att skapa utveckling. Tänker vi långsiktigt kommer dessutom spjutspetsarna!" 


Harsh Weather Testing Network - så kallas ett projekt i syfte att skapa ett gränsöverskridande nätverk med inriktning på ”kallt klimat”, för test- forsknings- och utvecklingsverksamhet i Nordkalottenområdet.I onsdags samlades deltagare från hela Nordkalotten, i Arvidsjaur, för att diskutera och "närverka" om väderrelaterade problem och möjligheter, i arbetsliv och fritid.

Deltagare från hela nordkalotten samlades i Arvidsjaur på onsdagen för att diskutera och skapa närverk om väderrelaterade problem och möjigheter, i arbetsliv och fritid. Foto Kent Norberg.
Deltagare från hela Nordkalotten samlades i Arvidsjaur på onsdagen. Foto Kent Norberg.

Fyra huvudparter ingår i projektet (Harsh Weather Testing Network):

1) Arvidsjaurs kommun, där Marina Nikitina, Tillväxtenheten, är projektledare.
2) AKMC (Akut- och katastrofstrofmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting, Umeå.)
3) Norut, Narvik i Norge (Forskar i material och infrastruktur i kyla)
4) Finska Arbetshälsoinstitutet, Oulu, Finland (Testar exempelvis arbetskläder för kallt klimat) 

Förutom dessa fyra parterna, som är själva kärnan, ska projektet även söka kompetenser och skapa synergieffekter med andra aktörer i genren.

Anne Åberg, Marina Nikitina och Ann-Kristine Vinka. Foto Kent Norberg.
Anne Åberg, EU-samordnare och näringslivsutvecklare, sa att: "...snö, kyla och glesbygd har möjliggjort testverksamhet i regionen. Just biltest är den närig i landet som växer mest. 3000 ingenjörer kommer till området under vinterperioden!" I bakgrunden syns även projektledare Marina Nikitina och tillväxtchef Ann-Kristine Vinka, alla tre jobbar vid Tillväxtenheten i Arvidsjaur.  
   
Tanken är att nätverket ska leverera lösningar och tjänster för myndigheter, företag och andra potentiella kunder från olika länder. Målet är att via ett större produktutbud och bredare kunskap behålla och utöka sin attraktivitet.  

Pontus Albertsson, AKMC. Foto Kent Norberg.
Pontus Albertsson, AKMC (Akut- och katastrofmedicinskt centrum) Norrlands universitetssjukhus, Umeå: "Vi utvecklar tillsammans med Arvidsjaur testmetoder för utryckningskörning under vinterförhållanden".

Ett annat mål är att via gemensamma aktiviteter skapa konkreta testprodukter/tjänster, där man kan se nyttan med gränsöverskridande samverkan.
-Exempelvis jobbar vi med att testa och forska kring nedisning av ledningar samt nedisning av dammar, berättade Rune Nilson, Norut, Narvik.

Tony Gustafsson, FMV. Foto Kent Norberg.Tony Gustafsson, Försvarsmaktens vinterenhet, Arvidsjaur, berättade att de jobbar "gränslöst" med tester i subarktisk miljö:
-Vi röner sedan flera år tillbaka ett stort internationellt intresse för våra verksamheter/kurser.
Kunderna letar, förutom vintertid snö och kyla, även utrymme och avskildhet. Det senare är något som efterfrågas även under barmarksperioden.

Ville Hyvärinen, Finska Arbetshälsoinstitutet:
-Projektet har tagit fasta på att det finns mycket kunskap och teknologi i Nordkalotten. Det vill vi ta vara på och utveckla!

Förutom de fyra huvudparterna, är målgrupperna;  industrier, forskningsinstitut, myndigheter med flera - alla kan vara aktörer i nätverket.

Deltagare
Helene Lundmark, MDH Bygg och Herman Lundqvist, Inlandsteknik, berättade om deras väderrelaterade verksamheter. 

Kan projektet nå ett fullt nätverk, mellan partners, organisationer och slutanvändare, ger det fördelar så som:
- starkare konkurrenskraft
- kompetensutbyte
- nya gränslösa erfarenheter och möjligheter

Fakta: Projektet pågår mellan 1.5.2010 – 31.10.2012.

Läs mer på www.harshnet.euA-K Vinka"Jag är chef på en ny enhet som heter Tillväxtenheten. Vi lägger extra krut på EU-samordning och rådgivning" sa Ann-Kristine Vinka och berättade om hennes erfarenheter av kallt väder, men även om utveckling och vikten av att arbeta tillsammans - mot ett mål:
-Arvidsjaur är lite kaxigt och har satt ned foten med en viljeinriktning om att vara/bli Bäst i Test!

Arvidsjaurs kommun har redan utsetts två år i rad som: "Bästa skolkommun i Sverige", av Lärarförbundet. Men även som "Charigaste kommunen i länet" av P4 Norrbottens lyssnare samt "Bästa stadsnätbyggare i Sverige".


Mötesdeltagare.


Skriv ut: