Skoglig samverkan sår ett frö för framtiden: "Murken gran kan bli glassmak!"

2012-05-22 16:05


Johan Lundberg visade upp en gallringsskördare. Foto Kent Norberg.
Hos Johan Lundberg (bilden) och Ola Ståhl fick mellanstadieeleverna från Arjeplog och Arvidsjaur känna på hur det är att sitta i en gallringsskördare. Här är det Felicia Lundgren som sitter i hytten. Foto Kent Norberg.


Nu vet fjärde- och femteklassare från Arvidsjaur och Arjeplog ännu mer om skogsnäringen. De har nämligen deltagit i "Skoglig samverkan", som är ett gemensamt informationsarrangemang av skogsföretag, skogsföreningar, Sparbanken och Handelsbanken.


Här fick de veta att man kan ta tillvara på gamla murkna granar och utvinna vanillin, till glass... Och att om man är bra på röja ris och jobbar hårt, går det att tjäna 2000-3000 kronor per dag!
-Var smart, köp en röjsåg istället för en moppe. Då kan ni tjäna pengar, sedan köpa moppe och ändå har pengar kvar, tipsade Kent Björk, Allmänningen.

Kent Björk. Foto Kent Norberg.
Kent Björk, Arjeplogs Allmänning, berättade om röjning av skog, de olika trädarterna och åldersklassificering. "Röjning glesar ut skogen och skapar kraftigare trädstammar. Röjningsperioden är maj till november. Det finns de som tjänar 2000-3000 kronor per dag och lever på det här" sa Kent.

Kent var bara en i raden av "stationer", som de 200 eleverna från A-kommunerna skulle besöka denna soliga tisdag. Arrangörerna hade valt att lägga den cirka två kilometer långa slingan mellan militärförråden i Fjällbonäs. Inledningsvis bjöds eleverna på teatern "Stortallen och Skogsvätten", framförd av Barn- och fritidsprogrammet. Därefter påbörjades skogspromenaden till de olika bolagen och föreningarna.

Robert Grimm chef för Allmänningen i Arvidsjaur, delade ut ett blad med olika skogliga frågor som eleverna skulle försöka klura ut under dagen.. I bakgrunden Oskar och Alfred Forsgren, från Barn- och fritidsprogrammet. Foto Kent Norberg.
Robert Grimm, chef för Allmänningen i Arvidsjaur, delade ut ett blad med olika skogliga frågor som eleverna skulle försöka klura ut under dagen.. I bakgrunden Oskar och Alfred Forsgren, från Barn- och fritidsprogrammet.

Josefine Jonsson, 5k, Öbergaskolan i Arjeplog, testade att plantera skog under Rikard Rödlunds uppsikt. Foto Kent Norberg.  Att plantera skog med rör..
Josefine Jonsson, 5k Öbergaskolan, provade att plantera en tallplanta. Rikard Rödlund, SCA, berättade hur hon skulle göra för att plantan, på bästa sätt, ska överleva och växa sig stor: "Innan plantering ska marken beredas. Detta för att avlägsna humuslagret med blåbärsris och ljung, som annars stjäl näring av plantan. Annat hot mot plantan är exempelvis; sorkar, snytbaggar (knäppskorvar) och skotrar som kör på nyplanterade områden" sa Rikard.


Hos Rikard Rödlund, SCA, handlade det om skogsplantering. Eleverna fick lära sig att hektar är ett ytterst gångbart mått inom skogsnäringen:
-Omkring 2 300 plantor sätter man per hektar (100x100 meter). En planta kostar en krona och den som planterar får mellan 30-40 öre per satt planta. Med andra ord kan ni tjäna pengar även här om ni är duktiga på att jobba! sa Rikard och sedan var det dags för ungdomarna själva att testa ett planteringsrör.  

Tillväxtchef Ann-Kristine Vinka och Bengt Norén, chef för Arbetsmarknadsenheten besökte skoglig samverkan. Foto Kent Norberg.
Ann-Kristine Vinka och Bengt Norén, från Tillväxtenheten, gillade arrangemanget: "På idéum är vi i full gång med att utbilda och certifiera skogsplanterare och röjare", sa Bengt.

Ann-Kristine Vinka, tillväxtchef i Arvidsjaur, besökte Skoglig samverkan under tisdagen:
-Vi befinner oss i skogsriket, då är det viktigt att man redan i ung ålder får se vad skogen har att erbjuda. 
Hon lovordade arrangemanget:
-Det är föredömligt att som bransch ta ett samlat grepp och så ett frö för framtiden...
Emma Lundmark.
"Jag har bestämt mig för att plantera skog i sommar" sa Emma Lundmark, klass 5 k, Öbergaskolan i Arjeplog.

Stefan Andersson, Norra skogsägarna. Foto Kent Norberg.Stefan Andersson (bild th), Norra skogsägarna, berättade att miljöträd får en vit/blå snitsel, vilket betyder att de inte ska huggas ner. Grova resliga träd blir brädor medan klenvirke blir papper, flis och nu även kläder samt medicin. Stefan sa även att: "Träd murknar olika fort. En tall håller sig 250 år medan en asp börjar murkna redan efter 50 år. Men det går göra saker även av murkna träd. Av murken gran kan man bland annat få vanillin till glass". 


SCA:s rikard Rödlund berättade om skogsplantering. Foto Kent Norberg.
SCA:s Rikard Rödlund berättade om skogsplantering. Foto Kent Norberg.

Skoglig samverkan. Foto Kent Norberg.
Skoglig samverkan. Ett samarrangemang i Norrbotten mellan; skogsägare/skogsföretag och föreningar samt Handels- och Sparbanken. Foto Kent Norberg. 

Gerhard Lundström, Arvidsjaurs jaktvårdskrets.
Gerhard Lundström, Arvidsjaurs jaktvårdskrets, informerade om viltet som lever i våra skogar. Eleverna skulle här även bedöma avståndet till en uppstoppad fasan, placerad på en tallgren.
 


Skogsmaskin
På några sekunder (!) har gallringsskördaren sågat ner tallarna, kvistat och kapat dem i lämpliga bitar. Elever och lärare ser förundrat på... 

Elever från årskurs 5 och 6 i Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner fick delta i "Skoglig samverkan" på måndagen. Foto Kent Norberg.
Totalt 200 elever från årskurs 5 och 6, i Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner, fick delta i "Skoglig samverkan" på måndagen.

Grillar burgare ute i skogen. Foto Kent Norberg.
Självklart bjöds eleverna på mat i skogen. På bilden är det Grethel Renberg, Sparbanken, som grillar burgare. (Även Handelsbanken deltog i arrangemanget.)

Fakta:
Vanillin är ett naturligt smak- och doftämne, som är den överlägset tydligaste komponenten i vaniljsmaken. Vanillin kan vara naturligt framställt men oftast är det naturidentiskt för att det ska bli billigare. (Källa: Wikipedia)


Skriv ut: