Veterandag på AJB

2012-05-16 10:17


Urban Edlund, chef AJB. Foto Kent Norberg.
Urban Edlund, chef för Arméns Jägarabataljon, Arvidsjaur, bjuder in till Veterandag 29 maj. Foto Kent Norberg.

-Försvarsmakten genomför genom AJB (Arméns Jägarbataljon) "Veterandagen" på detachement Norrlands dragoner, tisdag 29 maj, säger Urban Edlund, chef AJB.


Försvarsmakten ska numera enligt ett Regeringsbeslut från 2010, genomföra en årlig vetaranceremoni 29 maj. Fokus ligger på veteransoldater, veteranpoliser och andra veteraner. Den officiella ceremonin sker i Stockholm, vid FN-monumentet, men det är möjligt att genomföra ceremonier och uppmärksamma dagen lokalt på andra platser.

En veteran är någon som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen:
-Man har helt enkelt tidigare varit anställd, säger Edlund. 

De som gjort internationella militära insatser benämns som utlandsveteraner. En del av utlandsveteranerna kan fortsatt vara anställda i Försvarsmakten, exempelvis officerare eller civilanställda:
-En del är anställda men verkar i huvudsak utanför Försvarsmakten till vardags. Exempelvis; reservofficerare, deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater eller sjömän. Många veteraner är civila.

AJB-logotyp

I syfte att hedra och minnas de insatser som våra svenska militära veteraner och utlandsveteraner gjort genom åren kommer Arméns Jägarbataljon, och övriga delar vid detachementet, att uppmärksamma veterandagen.

-Alla är välkomna! Oavsett om du har din tjänst eller ursprung vid Arméns Jägarbataljon eller Norrlands Dragonregemente K 4 eller annat förband, oavsett när och var du har verkat. Särskild vikt kommer att läggas vid dem som har stupat eller omkommit i tjänsten.

Härmed inbjuds du som är veteran eller utlandsveteran, såväl med eller utan koppling till AJB eller K 4 att delta. Inbjuds gör även du som är anhörig till dessa. Även du som är civil och inte är veteran i något avseende eller har koppling till AJB eller K 4 eller Försvarsmakten i allmänhet, är välkommen om du känner att det är angeläget att visa uppskattning och respekt.

Program:

07:50        Samling vid kasernvakten (för tillkommande) och därefter till anvisade platser. Veteraner och utlandsveteraner placeras framträdande.
08:00        Svenska fanan hissas på detachementet och Norrlands dragoners marsch spelas.
08:05        Ceremoni
09:00        Fika i Dragonmässen eller i Dragonmatsalen

Arvidsjaurs samhället med AJB i fokus. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs samhälle med AJB i fokus. Foto Kent Norberg.

Efter fika finns möjligheter att samtala med särskilt inbjudna organisationer eller ha spontana möten veteraner emellan. Inbjudna är bland annat Fredsbaskrarna, Soldathemsförbundet och Indvidzonen. Dessutom företrädare för Arvidsjaur kommun. Jägarbataljonen deltar med officerare, gruppbefäl och soldater fram till fika. Verksamheten är avslutad senast 11:00.

Det krävs ingen föranmälan, anslut till kasernvakten på utsatt tid och var beredd att uppvisa giltig svensk legitimation för vaktpersonalen.

Varm välkomna - att hedra veteraner och utlandsveteraner och att visa uppskattning och respekt för deras gärning och uppoffring är en fin gärning.

 
MVH

Övlt/LtCol Urban Edlund
Chef Arméns jägarbataljon
Commanding Officer Army Ranger Battalion
+46 960 15000 (växel/switchboard)


Skriv ut: