Veteraner och stupade hedrades i Arvidsjaur

2012-06-01 10:38


Veterandag. Foto Kent Norberg.
Veterandagen uppmärksammades, med en ceremoni, vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Läs tidigare artikel

I syfte att hedra och minnas de insatser som veteraner gjort genom åren, uppmärksammade, på tisdagsmorgonen, Arméns Jägarbataljon "Veterandagen".

Särskild vikt las vid hedrandet av de som stupat i strid. Från 1948 till dags datum har totalt 83 svenskar stupat i samband med utlandstjänst åt Försvarsmakten. Senaste dödsfallet inträffade 16 oktober 2010, då sergeanten, Kenneth Wallin, dödades av en hemmagjord vägbomb i Afghanistan.
Kenneth gjorde sin grundutbildning 2006-2007 vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur:
-Förutom att vara en mycket uppskattad soldat så deltog han även i gemensamma fritidsaktiviteter med vårt personallag, sa bataljonschef Urban Edlund, i ett initierat tal.

Jägarbataljonschef Urban Edlund höll tal.
Jägarbataljonschefen Urban Edlund höll ett initierat tal på Veterandagen.

Bakgrund: Försvarsmakten ska numera enligt ett Regeringsbeslut från 2010, genomföra en årlig veteranceremoni 29 maj. Fokus ligger på veteransoldater, veteranpoliser och andra veteraner. Den officiella ceremonin sker i Stockholm, vid FN-monumentet, men det är möjligt att genomföra ceremonier och uppmärksamma dagen lokalt på andra platser.

En veteran är någon som varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen.


Ceremoni vid uppmärksammandet av Veterandagen 29 maj.

De som gjort internationella militära insatser benämns som utlandsveteraner. En del av utlandsveteranerna kan fortsatt vara anställda i Försvarsmakten, exempelvis officerare eller civilanställda:
-Vissa är anställda, men verkar i huvudsak utanför Försvarsmakten till vardags. Exempelvis; reservofficerare, deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater eller sjömän. Många veteraner är civila, sa Edlund. 

Anders Stenlund, Arvidsjaurs församling.
Anders Stenlund, Arvidsjaurs församling.

Komminister Anders Stenlund:
-Det handlar om att bry sig, först då kan vi göra skillnad. Att samlas som vi gör här i dag på Stallplan är ett sätt att göra skillnad... 

De lokala partierna ansåg det viktigt att visa sin närvaro och hedra veteraner och stupade i strid.
Tillsammans gick de fram och lade de ner en krans vid minnesstenen. Politikerna ville även med sin närvaro manifestera deras enighet i bevarandet av den militära utbildningsplattformen i Arvidsjaur.


Bataljonschef Urban Edlund var först ut med att lägga ner en krans av blommor vid minnesstenen.

Nedläggning av blomsterkrans vid minnessten.
...därefter följde representanter för de lokala politiska partierna, som la ner en gemensam blomsterkrans vid AJB:s minnesstenen.

-Jag känner mig nöjd med detta första arrangemanget för Veterandagen. Det här ska bli tradition och inför nästa år kommer vi att utveckla det hela. Eventuellt kommer det även att innefatta öppet hus på bataljonen för allmänheten, sa bataljonschef Urban Edlund.

f.d anställda vi K4/AJB samt representanter för företagarna och A-hälsan
Tidigare anställda vid K4 och representanter för Företagarna deltog i ceremonin.

Minnessten.

Utöver Jägarbataljonen deltog representanter för kyrkan, kommunen, de politiska partierna, Fredsbaskrarna, Soldathemsförbundet, Indvidzonen, Företagarna och Rotary deltog vid ceremonin, med nedläggande av blomsterkransar, vid en minnessten - inne på kasernområden, vid Stallplan. 

-------------------------------------------------

Vid en ceremoni i Stockholm, har i dag jägarofficerarna; fänrik Erik Landquist och löjtnant Jonas Brobakken prisats för sina förtjänstfulla insatser.Landquist fick "Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld med svärd".
Motivering: "För att ha handlat med stort personligt mod och fara för eget liv. Samt för förtjänstfulla insatser och föregångsmannaskap under svåra förhållanden, i samband med strider under tjänstgöring i Afganistan".
  
Brobakken fick Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd.
Motivering: "För mycket förtjänstfull ledning, föregångsmannaskap under svåra förhållanden, i samband med strider under tjänstgöring i Afganistan".


 


Skriv ut: