Föreläsning via telebild från Linnéuniversitetet

2012-03-28 11:25


Välkommen på öppen föreläsning via telebild från Linnéuniversitetet!

 
Torsdag 12/4, kl. 07:45-09:00 på Lärcentrum
Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på smörgås och kaffe
 
Datoranvändning i lågstadiet.
Många studier har visat att lärarkompetens är viktig däremot saknas klassrumsstudier av hur barns kompetens kommer till uttryck i klassrummet. Ytterligare information har visat att barns motivation ökar om de får möjlighet att använda datorer och att datorer har visat sig vara ett stöd för barns lärande redan i lågstadiet.
 
Anmäl er till Arvidsjaur Lärcentrum senast 3/4
 
Med vänlig hälsning

Sara-Maria Brännström
Arvidsjaur Lärcentrum
Skogsgatan 5

Tele: 0960- 15898
Mobil: 070-3949304
E post: sara-maria.brannstrom@arvidsjaur.se

 


Skriv ut: