Norrsken är ett sysselsättningsprojekt i Arvidsjaur

2012-03-16 09:33Norrsken - så heter ett 3-årigt EU-sponsrat sysselsättnings projekt, i Arvidsjaur (och i Piteå). Projektet har funnits i drygt 1,5 år nu. Foto Göran Granström. 


Norrsken är ett sysselsättningsprojekt delfinansierat av Europeiska socialfonden:

-Vår målgrupp är arbetslösa och verksamhet kan handla om allt från kontakter med studievägledare till praktik och studiebesök på arbetsplatser, säger projektledaren Christina Lundström.Förhoppningen är att projektdeltagandet i slutänden ska leda till arbete:
-En del av våra tidigare deltagare har fått anställning på deras praktiksplatser, säger Christina.

För närvarande är 33 personer inskrivna i projektet, varav hälften är ute på praktik. Vissa har även anställningar, delfinansierade av arbetsförmedlingen:
-Vi vill starta en gnista hos dem och sprida budskapet om att alla behövs. Det finns en plats för alla. Det gäller bara att hitta den, vilket vi ska göra tillsammans.

Christina Lundström, projektledare för Norrsken i Arvidsjaur och Peter Bergstedt, kommunens praktiksamordnare. Foto Kent Norberg.
Christina Lundström, projektledare för Norrsken i Arvidsjaur och Peter Bergstedt, kommunens och även Norrskens praktiksamordnare.

Arvidsjaur och projektdelägaren, Piteå, har gjort ett gemensamt, omfattande studiebesök i Gällivare och Pajala. Självklart är det den expanderande gruvnäringen som varit föremål för deras intresse:
-Projektet sonderar även intresset för att utbilda sig på motorsåg och röjningsmaskiner. Vi tror nämligen att det kan finnas möjligheter även i den branschen, säger Christina.

Förutom Christina ingår två deltidsanställa vägledare i Norrsken/Arvidsjaur. De heter Josefin Andersson och Christina Eliasson.

Sparbanken föreläser inom ramen för projekt Norrsken. Foto Kent Norberg.
Sparbanken föreläser om privatekonomi för deltagarna i projekt Norrsken. Foto Kent Norberg.


Fakta:
Norrsken är ett treårigt projekt vars målgrupp är arbetssökande kvinnor och män i åldrarna 16-64 år, och som bor i Piteå eller Arvidsjaur. Projektet vänder sig även till de arbetsgivare som vill hitta idéer och nya former för rekrytering.

Norrsken är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Piteås och Arvidsjaurs kommuner. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

 


Skriv ut: