Tysk delegation tittar på Idéums pedagogik

2012-03-14 07:00


Tysk delegation besöker Idéum i Arvidsjaur, för att titta på deras pedagogik med unga människor. Foto Kent Norberg.
En tysk delegation besöker Arvidsjaur just nu för att titta på Idéums pedagogik med unga människor.Idéum, i Arvidsjaur, är bäst i Europa på att jobba med ungdomar. Det visar mångåriga resultat och undersökningar.
I veckan har de besök av en tysk delegation, som tittar på den pedagogik som används för att slussa in unga i arbetslivet.   


Ett samarbete mellan Arvidsjaur och myndigheter i Tyskland inleddes redan 2009. För närvarande pågår två gemensamma projekt för personer "långt från arbetsmarknaden".

Det ena heter IDA och riktar sig till en yngre åldersgrupp. Projektet är slut i december, innevarande år. Kola Fit, heter det andra projektet, som sträcker sig till 2014, och har en inriktning mot lite äldre personer.

Michael Åhman, Idéum, berättar att de försöker ge delegationen, som representerar arbetsförmedling och två sociala organisationer, en allmän bild av samhällsfunktionerna. Flera besök och föredrag är inbokade. Inte minst arbetsplatsbesök där de tyska ungdomarna har praktikplatser:  
-Vi ska även ge delegationen essensen i den pedagogiska arbetsmetod vi använder oss av här i Arvidsjaur. Dessutom försöker vi skapa band som ska leda till fortsatt samarbete, i den nya programperioden för 2014-2020, säger Michael.

Carsten Mohr, är tolk för delegationen:
-Det är mycket intressant för oss att träffa representanter för det svenska systemet, och se hur det fungerar i jämförelse med vårt. Som exempel kan jag nämna en skillnad vi redan uppmärksammat. Det handlar om hur arbetsförmedlingen och företag hos er använder sig av sociala medier som Facebook, Twitter, mejl för att kommunicera med arbetssökande.
-Det är inte ännu accepterat i Tyskland.

Carsten säger att delegationen kommer att avlägga en slutrapport till de aktuella myndigheterna, vid deras hemkomst från Arvidsjaur:
-Men innan dess ska vi hinna samla på oss ytterligare erfarenheter, säger Carsten och gör sig beredd att tillsammans med gruppen förflytta sig upp till AF kundtjänst och senare även till A-service. 
 


Skriv ut: