Sveriges största ekopark invigd!

2012-10-04 15:59

 
Skål!
Skål i bubblande Pommac för nyinvigda ekoparken: Tjadnes-Nimtek! "En viktig dag!" sa resultatområdeschef Ann Eklund, Svea Skog (tv.) Bredvid sig har hon Arvidsjaursborna; Jerry Sjölund, Rune Eklund och Lars Stenberg. Foto Kent Norberg.

På gränsen mellan Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner ligger Sverige största Ekopark; Tjadnes-Nimtek. Totalt 22 000 hektar trolskt skogslandskap med taigans alla naturtyper:
-Här finns allt! Och det är inte vanligt någonstans i världen. Så gå ut i skogen och njut, men ta med er en gps så att ni hittar hem! sa naturvårdsspecialisten Lars-Göran Ek.

Djupa granskogar, tallmarker, fjäll och våtmarker - och det mesta helt orört av mänsklig hand. Det har medfört en otrolig artrikedom av exempelvis; lo, kungsörn, utter, järv, tjäder och björn:
-Vi såg en stor björn här tidigare i veckan. Det var mäktigt! sa Svea Skogs naturvårdschef Stefan Bleckert.

Kaffe och barkbröd!
Dagen inleddes med promend in i ekoparken där Tom Svensson väntade med varmt kaffe och barkbröd. Alla blev förvånade över brödets goda smak och spröda konsistens.

Ekoparken innehåller även en mängd olika lavar, svampar och andra växter:
-Jag håller egentligen bara en näve jord i min hand, som jag tagit från marken. Men den innehåller flera miljarder olika bakterier. De flesta okända för oss, sa Johan Ekenstedt, naturvårdsspecialist och spådde en god framtid för tjädern.

Naturvårdsspecialist Johan Ekenstedt. Foto Kent Norberg.
Naturvårdsspecialist Johan Ekenstedt berättade om naturens samverkan och alla dess beståndsdelar, ner till alla de miljardtals bakterier som finns i stort sett överallt och tuggar i sig allt. Bland annat i en näve jord och i kärnkraftverk, för att nämna två exempel.

Exkursionen blev en dag med många "aha-upplevelser". För många för att nämna alla. Men här följer i alla fall några av dem.

Finn två fel...Kanske visste ni redan att:
-Tallar längtar hela sitt liv efter en brand. Då får den avkommor.
-99 procent av all skog är bunden luft.

-Att gå på en myr är förmodligen det närmaste Jesus mirakel vi kan åstadkomma, därför att myrarna består till 80-90 procent av vatten.

-Lavskrikan "talar" mest om duvhöken. Den har utvecklat olika läten för att tala om allt ifrån att duvhöken sitter och vilar till att den attackerar!

-I spindelns värld ska hanen ha taktkänsla. Detta i och med att han ska lägga upp benen på honans nät och trumma i rätt takt. Går det bra, är det fritt fram. Taktlösa hanar göre sig inte besvär...

-Tusenbörder av abborrar i vattendraget? Beror på för lite insekter. Fiskarna behöver äta upp sig så pass stora att de kan övergå att äta andra fiskar. Därför är det viktigt med strandnära växtlighet eftersom de "droppar ner" löv och olika larver i vattnet.

Blåslaven är Sveriges vanligaste växt!
Stefan Bleckert, naturvårdschef, Svea Skog: "Blåslaven är Sveriges vanligaste växt.

Tretåig hackspett. Foto Kent Norberg.
Det finns cirka 85 arter av barkborrar i landet. Den tretåiga hackspetten äter dem alla, men behöver ca 50 döda träd per hektar för att hitta födan. Därför letar fågeln efter platser som drabbats av stormar, bränder eller andra naturkatastrofer.

Stefan Bleckert. Foto KenT norberg
Flera hundra tusen granar... Tjadnes-Nimtek har rekord i landet. Vissa av dem är uppemot 600 år gamla! Visste ni att artrikedomen i granar blir större ju längre norr ut man kommer? Exempelvis; Rosen-tikka, Kristall-tikka, Rynkskinn osv.. "Visste ni förresten att spindlar kan producera egen alkohol i blodet..?" sa Stefan.


-Det finns omkring 100 000 vattendrag i Sverige. Många av dem i Tjadnes-Nimtek.

20 procent av Svea Skogs verksamhet viks till naturvård. Ekoparker är ett av verktygen.

Tjädrar trivs i gamla skogar. Hönorna däremot, trivs även i blandskog och vid sumpmarker:
-Därför är det viktigt att lämna sådana zoner vid skogsbruk, sa naturvårdsspecialisten Johan Ekenstedt och spådde en god framtid för tjädern.

Britta Flinkfeldt
Arjeplogs kommunalråd; Britta Flinkfeldt, hade fått äran att inviga ekopark Tjadnes-Nimtek. "Jag är ingen skogsmänniska, men ser ändå storheten i denna ekopark. Därför hoppas jag att det här blir ett område där naturvärden kan bevaras i samklang med renskötsel och vara grunden för turismföretagare. Turismen omsätter mer är hela industrin i landet". sa Britta. 

-De 20 procent naturvård vi jobbar med är inte bara latinska namn på olika arter... Utan det handlar om natur för oss människor och djur! se Stefan Bleckert som avslutning på dagen och tackade för visat intresse.

Ekopark Tjadnes-Nimtek, invigd! Foto kent norbergFakta:
Ekopark Tjadnes-Nimtek är ett 2,2 kvadratmil stort område, varav 1,8 kvadratmil innehåller produktiv skog.
Det finns 36 ekoparker i Sverige. Alla av olika slag och själ. Tjadnes-Nimteks "själ" anses vara "mångfalden".

Anders Harr
Zorro? Nä, Anders Harr, Svea Skog. Foto Kent Norberg.

Rune Eklund berättar björnhistoria. Foto Kent Norberg.
Rune Eklund berättade med stor inlevelse om ett skräckartat björnmöte, han och en jaktkompis upplevt. "Björnen kom som utskjuten ur en myrstack.. Det är första gången jag sett hur björnfrossa kan te sig".


Musikunderhållning.

Bertil Sundqvist från Nyheter i Norr förevigade inviningen.
Bertil Sundqvist från Nyheter i Norr förevigade inviningen.

Det gjorde även Mariann Hoffman
Förevigade invigning, och exkursion, gjorde även Mariann Hoffman, Arjeplognytt.

 


Skriv ut: