Arvidsjaur exporterar demokrati till Afrika

2012-09-05 06:44


kommunchef johnny Högberg och Stina johansson reser till Mwanga, Afrika och med sig har de en ordförandeklubba tillverkad av slöjdaren Mats Lindmark, Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
På torsdag åker läraren tillika lokalpolitikern Stina Johansson och kommunchefen Johnny Högberg till Afrika för att träffa "partnerskapskommunen" Mwanga. Med sig har de en exklusiv ordförandeklubba som ska överlämnas till deras kommunchef, som ett bevis på ett "fantastiskt samarbete och god lokal utveckling". Klubban har slöjdaren Mats Lindmark, Arvidsjaur, gjort. Besök Mats hemsida via denna länk!


I tre år har Arvidsjaurs kommun varit anlitade som experter i demokratifrågor till ICLD:s (Internationellt centrum för lokal demokrati) biståndsarbete i Mwanga, Tanzania:
-Man kan säga att vi exporterar demokrati, säger projektledaren Stina Johansson.


Ett partnerskapskontrakt tecknades mellan Arvidsjaur och Mwanga i slutet av 2009. Påföljande år inleddes samarbetet där; lokal ekonomisk utveckling, jämställdhet, projektkunskap och långsiktiga lösningar inom miljö är hörnstenar i två projekt:

Bo Lundmark hittade outnyttjat energigräs i Mwanga, Tanzania, som han lärt dem omvandla till pellets.
Bo "Mr Energy" Lundmark, Glommersträsk Energi, hittade outnyttjat energigräs i Mwanga, Tanzania, som han lärt dem omvandla till pellets. Foto Andereas Sidkvist.

1) Bioenergi. Projektet har nu nått sitt slut, med mycket gott resultat:
- Resultatet är unikt och alla delmål i projektplanen är uppfyllda. Glommers GME har exempelvis hittat en lokal gräsart som kan pelleteras och ge energi till bland annat matlagning, säger Stina.
 
Gräspellets i Mwanga.(Gräset utgör ingen naturlig föda till djur. Det växer outnyttjat och kan nu istället, i pelletsform, lätta trycket på den hårt ansatta skogen.) 

 Även om projekttiden går ut i år finns planer på att fortsätta det lyckade samarbetet mellan GME och Mwanga. Detta i syfte att skapa en testplattform för lokal utveckling i regionen:
-Glommers Miljöenergi får här en ny internationell marknad att bygga vidare på. Det skapar utveckling och gynnar hela vår kommun i slutänden.

2) Lärcentrumprojekt. Handlar om utbildning och kunskapsöverföring. Startade 2011 och pågår till och med 2013:
-Arvidsjaurs kommun har utsetts till "Sveriges bästa skolkommun två år i rad” nu och kan tillföra en hel del nyttiga erfarenheter till Mwanga.

Tillbaka får Arvidsjaur kunskap om att bemöta nya kulturer, som i förlängningen ska förmedlas ut till våra skolelever:
-Samarbetet med Afrika ger kommunens personal kompetensutveckling i att driva internationella projekt, säger kommunchef Johnny Högberg. Dessutom får vi spin-off effekter.

Johanny Högberg, kommunchef i Arvidsjaur tillsammans med Ge exempel på vad du menar med det?
-Samverkan föder nya idéer. Exempelvis kan jag avslöja att vi har ett nytt projekt på gång mellan flygplatsen i Kilimanjaro och Arvidsjaurs flygplats...

Vad kommer det samarbetet att innebära?
-Utbildning av deras personal. Vi har ju erfarenhet på detta område. Vi pratar om utbildningar inom säkerhet, ramp, räddning, flygledning och administration. Vad det kan ge för ytterligare spin-off effekter får vi se...
-Men försöker man inte skapa utveckling, lär inget hända av sig själv heller, säger Johnny

Se film från när Arvidsjaur/Mwanga signerade samverkansavtalet (länk)

Läst tidigare artiklar om Arvidsjaur/Mwanga

Internationellt utbyte med Mwanga i Tanzania

Jerry träffade Tanzanias utbildningsminister

Arvidsjaur deltar i ett kommnalt partnerskapsprojekt

Bo Lundmark - en autoritet inom biobränsle

"Mr Energy" lär befolkning i Afrika göra briketter av risskal och gräs

 


Skriv ut: