Glädje hos Kvinnojouren i Arvidsjaur!

Hera möte 
Arkivbild från tidigare Hera-möte i Arvidsjaur.Kvinnojouren Hera, i Arvidsjaur, har under september tilldelats pengar från Socialstyrelsen. Bidraget ska bland annat användas till att hyra en lägenhet där kvinnor och barn kan erbjudas stödboende.Pengarna, 180 000 kronor, har tilldelats för att Hera ska kunna arbeta med/hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn, som bevittnat våld. Utbildning planeras för nya stödkvinnor i samarbete med Länsföreningen kvinnojourer i Norrbotten.  

Hera räknar även med att solidariskt återgälda och ställa upp för andra kvinnojourer i länet, när de blir överbelastade. Men framför allt kan de nu på ett bättre sätt ta hand om kommunens egna kvinnor.

 

Skriv ut: