Åldersgränser på bio

2014-04-11 08:11

Arkivbild, Medborgarhusets biolokal. Foto Kent Norberg.
Arkivbild, Medborgarhusets biolokal. Foto Kent Norberg.
 


Många undrar hur åldersgränserna för olika filmer bestäms och vad de innebär. Följande åldersgränser gäller...

 

Statens medieråd är en myndighet som granskar filmer för att avgöra om de på något sätt kan anses vara skadliga för minderåriga. Åldergränserna är däremot inte en rekommendation för vilka filmer som passar en viss åldersgrupp.

Statens medieråd avgör efter granskning om en film ska vara barntillåten, tillåten från 7 år, tillåten från 11 år eller tillåten från 15 år ("barnförbjuden").

7- och 11-årsgränserna justeras neråt i vuxens* sällskap. Det innebär att när filmen är tillåten från 7 år, får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap och vid 11-årsgräns får barn som har fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap.

Med 15-årsgränsen är det annorlunda. Man måste ha fyllt 15 år för att få se en sådan film på biograf, även om man skulle besöka biografen i vuxens sällskap. Här gäller medierådets bedömning oavsett vad föräldrarna anser vara rätt. En film som av någon anledning inte granskats får automatiskt 15-årsgräns.
 
Biografpersonalen är enligt lag skyldiga att kontrollera att åldersgränserna följs. Man bör vara beredd att kunna styrka sin ålder med ID-handling, till exempel pass. Om du vill veta mer om åldersgränser kan du läsa om det på Statens medieråds webbplats.

*Med vuxen avses en person som fyllt 18 år.

Ps! Filmen Noah har fått en 15-års gräns, alltså ej 11 år som angivits tidigare.

 


Skriv ut: