Arvidsjaur och Luanshya skrev samarbetsavtal!

2014-08-15 15:04


Luanshyas borgmästare Gordon Siwale och Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman signerar samarbetsavtalet mellan de båda orterna. På bilden syns även stadschefen Moses Mwelwa och lokalpolitikern Kristina Taimi, Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

 

Fredag eftermiddag skrev Arvidsjaurs kommun på ett samarbetsavtal med Luanshya distrikt i Zambia:
-Vi har blivit beviljade medel till en förstudie av ICLD, säger t.f näringslivschefen Stina Johansson.

 

Bakgrunden till det hela startade när ICLD, i vintras, bjöd in kommuner från hela Sverige, till en träff i Kiruna. Syftet var att hitta kommuner som "matchar" deras nya biståndsprojekt i Zambia. För att göra historien kort valdes Arvidsjaurs och Piteås kommuner ut till detta projekt.


Stina Johansson, t.f näringslivschef, välkomnade delegationen från Zambia och gav lite historik om vår egen kommun. Foto Kent Norberg.

Tanken är att skillnader och likheter ska ligga till grund för utveckling i de berörda kommunerna/distrikten.

Arvidsjaurs kommun matchades samman med en ort/distrikt som heter Luanshya:
-I mars beviljades vi medel av ICLD till en förstudie, säger Stina och berättar vidare att i samband med ett besök i ovannämnda distrikt vaskades de framtida projektunderlagen fram.

Läs: Kommunen bekostar inte projekten/resor - utan det är finansierat av ICLD.

Projekten kommer att handla om:

  • Återvinning (miljövänlig sophantering)
  • Arbeta med alternativa energikällor
  • Stärka det lokala entreprenörskapet

 

En zambisk delegation har under veckan besökt Arvidsjaurs kommun. Parterna har nu kommit så långt i diskussionerna att ett samarbetsavtal, för framtida gemensamma projekt, skrevs på under fredagseftermiddagen:
-Vi är hedrade! Vårt framtida samarbete känns väldigt spännande, sa Luanshyas borgmästare Gordon Siwale. 


Avtalet är undertecknat och parterna tackar varandra och ser fram emot framtida samarbete. Foto Kent Norberg. 

Fakta: Zambia, formellt Republiken Zambia, är en kustlös stat i södra Afrika, gränsande till Angola i väst, Kongo-Kinshasa och Tanzania i norr, Malawi i öst, och Moçambique, Namibia, Botswana och Zimbabwe i söder. Källa: Wikipedia


Skriv ut: