Kungen till Norrbotten

2014-08-20 13:56I höst invigs Sveriges längsta ekopark: Piteälven.

 

Ekoparken, som till största delen består av skogsmark och myrar, uppgår till totalt 7000 hektar. Den sträcker sig från Storforsen till odlingsgränsen. 


Invigningen sker 1 september vid Trollforsen med Kung Karl Gustav på gästlistan.

Fisket i Piteälven är något som lockat turister i alla tider. Under vårsäsongen pimplas harr. Mellan juni och september är flug- och spinnfisket igång efter främst harr och öring.

Exempelvis är Trollforsenområdet är ett mycket populärt besöksmål för fisketurister. Bildandet av ekoparken kan förhoppningsvis leda till förbättrade möjligheter att utveckla fisketurismen i älven. Utrymme för utveckling och utbyggnad av fiskecamper och verksamheter lämnas längs med älven - vid redan i dag etablerade anläggningar.


Skriv ut: