Videoföreläsning om ESF-projektet

2014-08-25 11:34Akademi Norr inbjuder till en videoföreläsning om ESF-projektet: ”Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända - arbetsplatsförlagd utbildning och teoretiska studier”

  

26 september kl. 13.00-15.00 på Lärcentrum, Södra gatan 4, Arvidsjaur

 
Projektet "Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända" vänder sig till nyanlända med kort utbildning från hemlandet. Projektet provar en lärandemodell som ska ge deltagaren snabbare språkinlärning, kunskap om svensk arbetsmarknad, samt öka deltagarens förmåga att bli självförsörjande och integreras i samhället. Föreläsningen tar upp projektets mål, upplägg, innehåll, samt vilket resultat som uppnåtts.
 

Fredrik Hansson, Evaluation North, presenterar utvärderingsresultaten och projektledaren Tommy Nilsson redovisar framgångsfaktorer och vad som är viktigt att tänka på vid genomförande av liknande aktiviteter.

 
Anmälan till Åsa Händel, Lärcentrum, via mejl asa.handel@arvidsjaur.se, senast 24/9.


förstudie för integration i Norrland EU-logotyp.


Skriv ut: