Pilotprojekt: Medborgarlöften i Arvidsjaur!

2014-12-16 16:00


Gemensamma medborgarlöften för 2015 undertecknades av Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman och tf lokalpolisområdeschefen Kenneth Lundqvist. Foto Kent Norberg.


Idag presenterades de lokala medborgarlöften som polisen och kommunerna i Piteå och Arvidsjaur tillsammans arbetat fram:
-Känn mycket bra att vi kan samarbeta för att skapa en ännu tryggare kommun att bo i, sa kommnalrådet Lotta Åman, när hon som kommunens representant skrev under "löftet" tillsammans med tf lokalpolisområdeschefen Kenneth Lundqvist.

 

Löftena har sin grund i de synpunkter som medborgarna i respektive kommun har fört fram. Tillsammans med kommunerna lovar nu polisen att genomföra ett antal aktiviteter för att öka tryggheten i kommunerna.

Polisen och kommunerna lovar att under 2015 genomföra ett antal konkreta aktiviteter för att öka tryggheten för de som bor och vistas i kommunerna. Aktiviteterna har arbetats fram utifrån medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och trygghetsmätningar.

-Vi har ett gott samarbete med kommunerna redan idag, nu tar vi ett steg till i vår samverkan. Det känns också bra att både medborgarna och medarbetarna har fått möjlighet att ge sin bild av vad som upplevs som problem i lokalsamhället, säger Kenneth Lundqvist, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Piteå Älvdal.


Kultur- och fritidschef Kristina Grubbström, berättade att man pratat med olika fokusgrupper för att samla in åsikter: "Vi har försökt träffa så många som möjligt, i olika åldrar. Dessutom har vi haft en enkät på kommunens hemsida under en månad".

Lokala medborgarlöften i Arvidsjaur: Polisen i Arvidsjaur lovar, tillsammans med Arvidsjaurs kommun, att under 2015 jobba för att öka tryggheten för medborgare i Arvidsjaur, genom strävan för att minska användandet och tillgången av droger i samhället.

Vid minst 6 tillfällen ska det genomföras riktade insatser mot narkotika.

Sträva efter att minska alkoholanvändandet bland ungdomar genom följande åtgärder:

  1. Vara närvarande vid riskkvällar
  2. Genomföra sex krogtillsyner
  3. Två av dessa tillsyner i samverkan med bland annat kommunen
  4. Arbeta efter Kronobergsmodellens* principer


"Jag har bara hört positiva ordalag om att skapa samarbete och dialog, i syfte att jobba tillsammans mot en ännu tryggare kommun" sa polis Johnny Bäckström, Arvidsjaur.


Sträva att minska otryggheten vid skolor genom följande åtgärder:

  • Utföra trafikkontroller i anslutning till skolor främst vid skolstart/-lunch/-slut.

Kontrollerna ska varieras med både polismålade och civila fordon. Toleransnivån ska vara låg.

Sträva att minska buskörningen på samhället sommartid genom följande åtgärder:

  • Frekvent jobba sen kvälls- och nattetid. Toleransnivån ska vara låg.

 

-Jag tror på de här dialogerna med folket och olika aktörer! säger Kenneth Lundqivst.

Pilotprojekten med Medborgardialoger i sju regioner kommer att utvärderas maj 2015, för att sedan se hur man kan impelmentera det i polisens verksamhetsplan för hela riket:
-Det är bra att medborgardialogerna kommer med där så att det lokala får mer gehör, sa Kenneth Lundqvist avslutningsvis.Skriv ut: