Uthomhusvarning testas 1 december

2014-12-01 10:22


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar: Idag klockan 1500 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid en allvarlig händelse.

 

Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst två minuter. Idag testas signalen – om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder.

Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs inte av något varningsmeddelande i radio.


Fakta: Klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen Viktigt meddelande, som består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter.Skriv ut: