Samefolkets dag!

2014-02-06 10:41

Samefolkets dag

Den samiska nationaldagen, har firats sedan 1993:
-Dagen enar vårt folk och påminner oss även om landsmötet i Trondheim 1917. Det var det första samiska stormötet, i syfte att ena och dryfta samiska spörsmål, säger Susanne Stenberg, samisk koordenator i Arvidsjaurs kommun.

Klockan 18.00 i kväll är det fika, och tal av t.f kommunalrådet, i Arvasgården.


Skriv ut: