Gratis hjärt- och lungräddningsutbildning

2014-01-15 08:20


 Ann-Sofie Forslund

Fr v Anna Alm Andersson, Ann-Sofie Forslund, Åsa Åström.

 

Ann-Sofie Forslund är projektledare för "Minskad dödlighet i hjärtstopp utanför sjukhus".
Nu erbjuder hon via NLL gratis utbildning i hjärt- och lungräddning för Arvidsjaursbor:
-Projektet syftar till att försöka minska dödligheten i hjärtstopp utanför sjukhus i Norrbotten, säger hon.

 

Läs mer på projektets egen hemsida.

En av insatserna i projektet är att erbjuda invånare i alla länets kommuner gratis HLR utbildning. Ju fler personer som kan och vågar ingripa vid hjärtstopp och påbörja hjärt- och lungräddning desto fler norrbottningar kan räddas till fortsatt liv!

  • Det är inte svårt
  • Alla kan delta (18 år och äldre)
  • Du lär dig rädda liv

 

Torsdag 23 januari klockan 13.00 hålls en öppen HLR utbildning i Arvidsjaur, Rotundan Medborgarhuset. Utbildningen räcker ca 1,5 timmar.

Ingen föranmälan krävs.


Bakgrund: I Sverige drabbas årligen 10 000 personer av hjärtstopp utanför hälso- och sjukvård. I hälften av fallen påbörjas hjärt- och lungräddning av ambulanspersonal och av dem överlever 500 personer.


Skriv ut: