Bra samarbete mellan AJB och kommunen

2014-01-16 13:14


Informationsträff mellan Arvidsjaurs kommun och AJB. Foto Johan Bergström.
Informationsträff mellan Arvidsjaurs kommun och AJB. Fr.v: Kent Norberg, informatör, Rikard Skiöld, stf jägarbataljonschef, Kerstin Olla, kommunchef, Urban Edlund, jägarbataljonschef, Lotta Åman tf kommunalråd, Tony Gustafsson, köldexpert vid FMVE (Försvarsmaktens Vinterenhet), A-K Vinka tillväxtchef, Bibbi Good, integrations- och inflyttningssamordnare och Björn Eliasson, stabschef AJB. Foto Johan Bergström AJB.

 

Relationerna mellan AJB (Arméns Jägarbataljon) och Arvidsjaurs kommun är och har alltid varit goda:
-Det känns viktigt att träffas med jämna mellanrum och informera varandra om vad som händer, sa Urban Edlund, bataljonschef.

 

Förra veckan var det återigen dags för ett av de återkommande mötena mellan kommun och AJB.  Denna gång i AJB:s lokaler. Bataljonschef Urban Edlund, vice bataljonschef Rickard Skiöld, stabschef Björn Eliasson och Tony Gustafsson, Försvarsmaktens Vinterenhet, berättade om deras verksamheter och tog även del av kommunens representanters senaste informationer:
-I dagsläget har vi 110 heltidssoldater. Målet under 2014 är 130 soldater, sa Urban Edlund.

AJB:s utbildningsplattform ligger nära övningsfält men ändå i nära anslutning till samhället. Foto Kent Norberg.
AJB:s utbildningsplattform ligger nära övningsfält, men ändå i nära anslutning till samhället. Foto Kent Norberg.

Rekryteringen går bra för bataljonen. Utmaningarna ligger i att behålla personal under lång tid vilket är en utmaning för alla i Försvarsmakten, i nuläget:
-Det  går dock inte att enbart se till behovet av soldater. I vissa avseenden är behovet av officerare och specialistofficerare viktigare.

När det gäller yrkesofficerare så har förbandets volym ökat stadigt de senaste åren:
-Vi rekryterar från hela Sverige, men vill öka intaget i Norrbotten och Västerbotten. Den målsättningen försvåras genom att det slutliga förfarandet i uttagningsprocessen, i form av antagningsprövning, det som kallades för Bataljonschef Urban Edlund."mönstring" endast sker i Stockholm, Göteborg och Kristianstad på permanent basis:
 
-Jag anser att det måste vara exakt samma förutsättningar i norra Sverige. Därför måste det finnas permanenta lokaler och utrustning så att det kan ske i närområdet, säger bataljonschef Edlund.


Några korta nyheter:

  • Soldathemsföreningen återuppstår i slutet av januari, i Stalos lokaler.
  • Totalt 24 nationer har under åren utbildat sig i köld hos Vinterenheten i Arvidsjaur.
  • Besöken/kurserna hos Vinterenheten i Arvidsjaur genererar årligen 8000-10 000 gästnätter i AJB:s faciliteter. Tony Gustafsson, FMVE. Foto Kent Norberg.

    -Mot bakgrund av vårt kunskapsnätverk, däribland AJB, LTU, Esrange, NLL Umeå Universitet med flera, kan jag säga att vi är världsledande utbildningsplats för människor i kyla" sa Tony Gustafsson, FMVE.

Tony Gustafsson, Vinterenheten Arvidsjaur.
Försvarsmaktens Vinterenhet: "Världsledande utbildningsplats för människor i kyla", enligt major Tony Gustafsson, Arvidsjaur (bilden). Foto Kent Norberg.

  • Försvarsmaktens Vinterenhet (Boden och Arvidsjaur) är en egen utbildande och utvecklande enhet, vid sidan om Jägarbataljonen.
  • AJB (Arméns Jägarbataljon) är ett förband i Arvidsjaur, som övar sig själva för att kunna genomföra militära operationer.


Kommunchef Kerstin Olla. Foto Kent Norberg.Kommunchef Kerstin Olla berättade, bland annat, om arbetet med att bringa rätsida på  kommunens ekonomi. Dryftades gjordes även olika kommande informationsinsatser, vad som händer näringslivsmässigt i kommunen samt vikten av att vara en attraktiv kommun för att behålla de rekryterade soldaterna.


-I dag har vi soldater som trivs så bra att de har köpt hus och vill stanna kvar. Det är positivt, sa Edlund avslutningsvis.Skriv ut: