Vad vill ni göra på er fritid?

2014-05-23 13:55

 Bjarne Hald, Kristina Grubbström och Marcus Lundberg.
Bjarne Hald, Kristina Grubbström och Marcus Lundberg.


Vad vill befolkningen i Arvidsjaur göra på sin fritid?

 

 

Kommunstyrelsen (ks) har tillsatt en arbetsgrupp som består av politikerna Margot Holmqvist (v), Marcus Lundberg (s), Bjarne Hald (c). De två förstnämnda sitter i fritids- och kulturutskottet och Bjarne representerar ks.

Med i gruppen är även Kristina Grubbström, kultur- och fritidschef adjungerad tjänsteman.

Gruppen ska utarbeta ett fritidspolitiskt handlingsprogram för hela kommunen. I programmet ska fritids- och kulturutskottet tala om hur man vill fördela kommunens resurser när det gäller idrott, kultur och folkbildning.

För närvarande samlas det in kunskap av olika slag och i dagarna får 400 slumpvis utvalda personer (i åldern 15-80 år) en inbjudan att delta en kväll, för att framföra sina egna tankar och idéer  - om vad man vill göra på sin fritid.


Kommunen har ofta kontakter med föreningsrepresentanter eller fokusgrupper av olika slag. Men det är sällan att grupper med privatpersoner får framföra sina åsikter.
- Det blir en form av medborgardialog som genomförs under kvällen och vi hoppas på god uppslutning, säger arbetsgruppen.

 Resultatet av kvällen kommer att bli en del av det underlag som används vid utformandet av programmet för hela kommunen.

Mvh
Arbetsgruppen för fritidspolitiskt program


Skriv ut: