Hälsa på lika villkor - nationell undersökning

2014-03-13 09:33
Är hälsan i Norrbotten jämlik? Finns det skillnader mellan hur män och kvinnor mår, mellan äldre och yngre eller mellan kommuner? Det ska enkäten ”Hälsa på lika villkor?” ge oss en bild av.

 

”Hälsa på lika villkor?” är en stor nationell undersökning som genomförts varje år sedan 2004. Folkhälsomyndigheten ansvarar för undersökningen medan Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar.

Den 27 februari skickas enkäten ut med post till 18 000 Norrbottningar i åldern 16-84 år.  Det är helt frivilligt att delta och vi hoppas på ett stort deltagande för att resultatet skall kunna användas. 

Enkäten sker i samarbete med SCB, Folkhälsomyndigheten och landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Enkäten har tidigare genomförts 2006 och 2010.

Dina svar är viktiga

Du kanske är en av dem som blivit slumpmässigt utvald från befolkningsregistret. Undersökningen är ett av våra viktigaste hjälpmedel för att ta kunskapsbaserade beslut. Det handlar om förebyggande och vårdande insatser idag och imorgon och att använda våra skattemedel på bästa möjliga sätt.

Du bidrar till att resultaten blir mer tillförlitliga. Dina svar kan inte ersättas med någon annans.


Skriv ut: