Utökat provområde - upphör!

2014-03-14 09:40


Det tillfälligt utökade provområdet (skyddsområdet) i Nordvästra, RFN, upphör att gälla från och med 2014-03-14.


Utökat provområde i RFN har upphört att gälla från och med 2014-03-14.
Inga riskzoner längre i RFN utökat provområde. Det har upphört att gälla från och med 2014-03-14.

Eventuella frågor hänvisas till 070-316 82 92 eller 070-393 71 89.
FMV ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan ha medfört.


Skriv ut: