Politiker träffade besöksnäringen

2014-03-26 13:04


Politiker träffade besöksnäringen
Kommunstyrelsen träffade företagare från besöksnäringen på onsdagen. På bilden syns bland annat Anita Gebhard, berätta om Lapland Lodge. Hitanför: Kristoffer Lundström Jan Edvardsson, Kristina Olla, och Marcus Lundström.

 

Ks (komunstyrelsens) träffar med olika branscher inom det lokala näringslivet är ett uppskattat initiativ:
-Det är bra om vi kan få mer dialog, korta av beslutsvägarna och därmed skapa utveckling, sa hotellchef Kristoffer Lundström.


Det är Företagarna i Arvidsjaur som tagit initiativ till dessa branschträffar. Tidigare i år genomfördes en uppskattad träff med "träklustret" i Glommersträsk.

Onsdagens ks-möte innefattade en ny branchträff. Denna gång med representanter ur den lokala besöksnäringen. Mötet inleddes med att några av våra företag i genren berättade om deras verksamheter. Exempelvis Lapland Lodge, som berättade att de startade med fyra skotrar och har nu 52 maskiner, som de kör skotersafaris med. Kunderna raggas via reseagentföretag från hela Tyskland.
För närvarande byggs Lapland Lodge ut med 12 nya rum samt ny entré och reception:
-Huset byggdes år 1880 och vi har försökt att behålla stilen även i den nya delen, sa vd Anita Gebhart.

Kristoffer Lundström
Kristoffer Lundström visade ett diagram på hur beläggningen hos hotell Laponia fördelar sig över året.

Kristoffer Lundström, vd för hotell Laponia, informerade om att de investerat närmare 30 miljoner kronor i deras verksamhet, de senaste åren:
-Jag ser en ljus framtid i Arvidsjaur. Men då måste vi hjälpas åt. Från kommunens sida önskar jag en utsträckt hand. För inom näringslivet finns en vilja att bidra, när det inte alltid finns kommunala medel.

Leif Carlsson, SilverCross, sa att han investerar omkring 700 000 kronor i dagsläget, för att tillmötesgå nya bygglovsregler:
-Vi omsätter 600 000 kronor per år, så det är en stor inverstering för oss. Men vi satsar vidare!

Gerry Axtelius, Statoil Arvidsjaur, berättade om sin verksamhet och framförde en önskan om att få utvidga parkeringområdet kring macken:
-Ett sätt att få folk att bromsa till en stund extra i Arvidsjaur. Jag ser gärna en vidareutveckling kring samhällets fina oas: Nyborgstjärnen, sa Gerry och fick medhåll av Kristoffer Lundström, som kunde tänka sig att bidra med resurser för att lyfta området kring Nyborgstjärnen ytterligare.


I bakgrunden skymtar FR:s lokala representanter som initierat branschträffarna: Åsa Viklund och Ove Granlund.

Diskussionerna, efter presentationsrundan, handlade i stort om att samarbetet mellan kommun och näringsliv måste bli bättre. Även saker som; skyltpolicy, Vittjåkk och skoterlederna dryftades. Det framfördes även positiva åsikter kring den lilla kommunens fördelar med närhet till olika instanser.

Från flera av de större näringsidkarna utrycktes en övertygelse om att besöksnäringen är Arvidsjaurs kommuns framtid:
"Ska vi lyckas utveckla orten ytterligare, måste det finnas en uttalad viljeinriktning från kommunen om att vara en turistkommun. Och att sedan göra verkstad av det! Men det är självklart upp till oss inom näringen att komma med idéerna och ta tillvara möjligheterna".

Även om "plånboken tyvärr ofta sätter käppar i hjulen" instämde politikerna generellt i dessa åsikter. Mötet avslutades med en gemensam applåd och förhoppningen om att detta kan bli en återkommande punkt på ks agenda.


Skriv ut: