Allmänheten varnas: Utökat provområde

2014-09-08 08:43

Klicka för att se större kartbild (wordfil).

Försvarets Materielverk (FMV) ordinarie provområde är ett permanent riskområde/militärt skyddsobjekt dit obehöriga aldrig äger tillträde.

FMV har även rätt att tillfälligt utöka sitt ordinarie provområde inom vissa ramar. Även det utökade området blir vid dessa tillfällen riskområde/militärt skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) 5§2 med samma tillträdesförbud som det ordinarie provområdet. En sådan utökning kommer nu att ske.

Under ovanstående tid äger ej obehöriga tillträde till området enligt karta nedan.

OBS! Kungsleden är öppen.

Kartbild över provningsverksamhet.

Avlysning av området kommer att ske följande dagar och tider:

  • Från 2014-11-03 kl. 08:00 till och med 2014-11-07 kl. 18:00
  • Från 2014-11-10 kl. 08:00 till och med 2014-11-14 kl. 18:00
  • Från 2014-11-17 kl. 08:00 till och med 2014-11-21 kl. 18:00

 

Upplysningar

Så snart provningsverksamheten är genomförd kommer det tillfälligt utökade provområdet att upphöra varpå allmänheten återigen äger tillträde. På följande telefonnummer finns information om tillträde är tillåtet eller ej: 070-206 08 39. 

För eventuella övriga frågor hänvisas till telefonnummer: 070-275 72 01.
FMV ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan medföra.


Skriv ut: