Fjällprojektet presenterades

2014-09-11 16:20


Hur kan vi utveckla fjällturismen? I Arvidsjaur tittade en grupp från kommunen tillsammans med Göran Wallin, ledare för Fjällprojektet, på Vittjåkksområdet. "Ni har ju även lågfjällen: Ledfat och Jan Svensamössan" sa Wallin som tycker att det är fantastiskt med lågfjäll "endast 13-15 mil från kusten".

 

2012 omsatte utländska besökare 106 miljarder kronor i Sverige. Med det i gott minne jobbar Göran Wallin, på uppdrag av Swedish Lapland, med ett "Fjällprojekt, i syfte att även utveckla turismen i väglöst land.

-I Arvidsjaurs kommun finns bland annat lågfjället Vittjåkk, med stor utvecklingspotential. Om nu Naturvårdsverket godkänner en utveckling av området skulle det ju vara oerhört betydelsefullt! sa Göran, när han nyligen presenterade en förstudie om Fjällprojektet för kommunen.


Längdskidåkning/turskidåkning är är mer populärt i Europa än utföråkning.

"Projektet" berör aktörer från Treriksröset ner till Västerbottensfjällen. Enligt Wallin finns där en samsyn hos dem alla. Däremot råder det stor brist på samverkan...


"Vandring är stor nu ute i Europa. Vittjåkk har ett bra utbud av både långa och korta vandringsleder. Kan ni komplettera det med god service och boende, då finns stor utvecklingspotential här" sa Göran Wallin, Fjällprojektet.

Vad behöver göras då för att komma framåt?
En önskan är att Länsstyrelsen och alla berörda kommuner skriver en gemensam strategi för fjällutveckling, där kultur och miljö tas hänsyn till. Och sedan ansöker om EU-medel:
-Där bör Arvidsjaurs kommun delta!

Mjuka värden som kultur är ett viktigt tillskott till fjällupplevelsen:
-Den samiska kulturen behöver besöksnäringen och vice versa.

För att driva en satsning i fjällen är det också av stor betydelse att skapa bra logistik och hitta en fungerande konstellation:
-Någon ska hålla i taktpinnen! Swedish Lapland har ju bara ett marknadsföringsuppdrag.

-Även ett nationellt skyltprogram bör tas fram snarast. I dag hittade vi sex generationar av skyltar kring Vittjåkk. Så ser det ut i stort sett överallt i fjällen.

9 oktober organiseras en konferens i Arjeplog. Det blir starten för ett samverkansprojekt, så att alla aktörer ska kunna "prata ihop sig":
-Innan jul avslutar vi det projektet och då hoppas vi på verkstad! Kanske är det så att staten ska lösa in alla stugor i fjällen och bygga nytt och satsa på besöksnäringen!? säger Göran Wallin.Skoterkörning i pudersnö är en stor dragare till Arvidsjaurs kommun vintertid. "Går det att skapa tillåtna ytor, som tål att marknadsföras, finns även där mycket att utveckla" ansåg mötet.


Göran Wallin presenterade följande siffror:
Valutaintäkter från utlandet till Sverige 2012:

  • Bilindustrin 50 miljarder kronor
  • Gruvindustrin 23,8 miljarder kronor
  • Utländska turister lämnade 106 miljarder kronor
Skriv ut: