Kungen invigde ekoparkerna Varjisån och Piteälven!

2014-09-02 08:33


H.M.K Carl XVI Gustaf invigde ekoparkerna Varjisån och Piteälven på måndagseftermiddagen. Foto Kent Norberg.
H.M. K Carl XVI Gustaf invigde ekoparkerna Varjisån och Piteälven på måndagseftermiddagen. Foto Kent Norberg.


Hans majestät Carl XVI Gustaf trädde in i rollen som "skogens konung" när han på måndagseftermiddagen invigde två ekoparker inom Arvidsjaurs kommun.

 

-Naturvänner, den svenska faunan är fantastisk! Det är en högtidsstund att stå här och höra älvens brus i bakgrunden. Jag hoppas och tror att många människor i framtiden ska få uppleva fina stunder här, sa Kungen i sitt invigningstal och förklarade därmed ekoparkerna; Varjisån och Piteälven invigda.
-Gratulerar till ekoparkerna!
Sedan skålade alla 150 deltagare tillsammans i pommac och njöt av utsikten i det, dagen till ära, vackra höstvädret.


"Skål i pommac för ekoparkerna Varjisån och Piteälven" sa Svea Skogs vd P-O Wedin.Invigningsdagen inleddes annars med information och musik vid Ljusselsforsens södra sida (enligt Lars Baer, Svenska Samernas Riksförbund, det sista koloniserade området i Sverige). Därifrån skedde gemensam busstransport till en exkursion i Ekopark Varjisån. Där tog Kungen täten över myrar och stockar, genom snår och ris samt uppför branta och steniga Stora Junkavareberget.


Kungen tog täten, följt av landshövding Sven-Erik Österberg, över myrar och stockar, genom snår och ris samt slutligen uppför branta och steniga Stora Junkavareberget. Foto Kent Norberg.

"Välkommen in i den svenska naturen, här blir man vackrare ju äldre man blir" sa naturvårdschef Stefan Bleckert till H.M. K Carl XVI Gustaf. Foto Kent Norberg.


Anhalt gjordes på utvalda ställen, där bland andra; naturvårdschef Stefan Bleckert, landskapsekologerna Johan Ekenstedt och Peter Bergman berättade om vikten av mångfald - för att allt liv ska fortgå:

-Välkomna in i den svenska naturen! sa Bleckert och berättade om hur viktigt det är med lövskog för att fiskarna i våra vattendrag ska få föda i form av larver som faller ner i vattnet.

Han berättade även om olika hackspettar och om knott:
-Knottskit bildar undervattensängar och utan dem hade vi inte haft det fiskbestånd vi har i dag...

Kapilärer av små vattendrag som i detta fall; Varjisån, bildar förutsättning och kvalitet för Piteälven. I slutänden tillhör alltså dessa vattenvärden grunderna för livet i ekoparkerna.


Landshövding Sven-Erik Österberg, H.M. K Carl XVI Gustaf och Svea Skogs vd P-O Wedin. Foto Kent Norberg.

Deltagarna vidare höra om brandens betydelse för nytt liv i skogen och att det finns 60 000 arter i vår fauna.


Kungen och övriga deltagare lyssnade intresserat på landskapsgeologens liknelse...

Om det nu finns så många olika arter, varför är det då så viktigt att bevara allihopa?

Landskapsekologen Peter Bergman försökte förklara det genom att han gjorde en liknelse med att flyga i ett plan, uppbyggt av 60 000 muttrar:
-Anta att det sitter en galning och skruvar ut mutter för mutter... I början sitter ni lugnt och njuter av era drinkar och tittar ner 10 000 meter mot marken och mår bra. Tänker att låt galningen hålla på.
-Men när han är ute på vingen och ni ser att ena motorn faller till marken, hur känns det då?


Peter Bergman landskapsgeolog Svea Skog.

Peter sa att på samma sätt som ett flygplan är uppbyggt med komponenter, där alla har sin viktiga roll, fungerar naturen på samma sätt för att må bra och kunna leva vidare.

-Urskogen är ett mångtusenårigt drama. Här står inget stilla, skogen är alltid på väg! sa miljö- och kvalitetsledaren Marlene Lidén, vars uppgift är att se till så Svea Skogs upprättade skötselplaner för ekoparkerna uppfylls.

"Gå ut i ekoparkerna och gör som Per Gessle sjunger i sin text:"Andas in, andas ut... och ta en tyst minut", uppmanade Marlene.
Stående från vänster: P-O Wedin, vd Svea Skog, Britta Flinkfeldt-Jansson kommunalråd Arjeplog, Helena Öhlund, kommunalråd Älvsbyn, Lotta Åman, kommunalråd Arvidsjaur. Sittande från vänster: Landshövding Sven-Erik Österberg, H.M.K Carl XVI Gustaf och Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen. Foto Kent Norberg.

-Så här i valtider känns det tryggt att det finns en skogspolitik som fungerar. Efter 1993 togs nya detaljregler, där ett större ansvarstagande överfördes till markägarna. Ekoparker är ett bra exempel på hur markägare tar just det ansvaret, sa Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman, i ett tal under invigningen.


Med Varjisån/Piteälven fullfyller Svea Skog sitt initiativ med att skapa 36 ekoparker under början av 2000-talet:
-Det har varit brist på stora sammanhängande landskap, som sköts med hög naturvårdsambition. Vi hoppas att ekoparkerna ska gynna så många arter som möjligt och även glädja människor som vistas i områdena, sa Svea Skogs vd P-O Wedin.  

Fakta:

  • Under de senaste 12 åren är Varjisån och Piteälven Svea Skogs 36:e, och senaste planerade, ekopark att invigas i Sverige.
  • Totalt 175 000 hektar mark har avsatts till Svea Skogs 36 ekoparker.
  • Arean kan jämföras med 350 000 fotbollsplaner.
  • I snitt är varje park i storleksklassen 5000 hektar.
  • Ekoparker är enligt Svea Skog ett sätt att ta naturarven vidare till kommande generationer.
  • Sommaren stora skogsbrand i Västmanland kommer med all sannolikhet att innebära ytterligare en ekopark.


"..över stock och sten..".


A-kommunernas kommnalråd, Lotta Åman (Arvidsjaurs kommun) och Britta Flinkfledt-Jansson hälsade på Kungen och landshövdingen. Foto Kent Norberg.


...Skriv ut: