Pressmeddelande: "Brottsförebyggande samarbete"

2014-09-04 08:33

Logotyper

2014-09-02


Pressmeddelande (klicka för pressmeddelandet orginalutförande, pdf)

Samverkansöverenskommelse för fem "småkommuner" i Norr- och Västerbotten


Unik brottsförebyggande samverkan över läns- och kommungränser mellan Polismyndigheten och fem småkommuner i inlandet.

Mål med insatsen:
-De fem kommuner i projektet är: Malå, Norsjö och Sorsele (Västerbotten), samt Arvidsjaur och Arjeplog (Norrbotten). Polismyndigheten och de fem ”småkommunerna” vill permanenta och driva ett framgångsrikt brottsförebyggande samarbete. Detta för att skapa trygga uppväxtvillkor i glesbygd.

Genomförande:
-Resultat av arbetet är att de fem kommunerna tillsammans med polismyndigheterna i respektive län arbetar fram en gemensam samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunerna. Alla kommuner har stärkt och tydliggjort vilka aktörer som agerar i respektive nätverk samt gjort en genomförandeplan, eller ett underlag, kopplat till kommunernas ANDT/BRÅ-program.


-Detta har varit en viktig utgångspunkt för samverkansöverenskommelsen med polisen där gemensamma prioriteringar fastställts för kommunen och polisen. Uppgifter har tagits fram ur kommunala kartläggningar, fältrapporter etc. och polisens statistik.

-Den politiska styrningen får också se tydliga vinster i samverkan mellan kommun och polissamarbetet.


Kommunerna: Detta har stärkt och utvecklat samarbetet med Polisen på ett utmärkt sätt för framtiden. Farhågor fanns att sammanslagningen inom Polismyndigheten skulle medföra mindre utbyte och synlighet i våra kommuner. Kommunernas interna samverkan mellan aktörer kopplat till preventionsarbetet har utvecklats och förbättrats.

Polisen: Vi behöver kommunernas samverkan och strategiska nätverk för att klara ett framgångsrikt brottsförbyggande arbete

Länsstyrelserna: I nationella strategin där målen för ANDT och Brottsförebyggande arbetet skall implementeras i kommuner är detta ett unikt samarbete där också små kommuner kan visa upp en stark samverkan över kommun- och länsgränser.


Bakgrund: Det så kallade Småkommunsprojektet har genomförts 2012-2014 via Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. I de deltagande kommunerna har det under projekttiden genomförts fyra kunskapshöjande konferenser (en nationell), fem nätverksträffar (samordnare, kontaktpersoner och polis), möten i samtliga kommuners styrgrupper, tre kommuner har utbildat gruppledare i ABC och fem kommuner har utbildat informatörer i Effekt. En utbildning i tobakstillsyn har genomförts med tobakshandläggare och polis från samtliga kommuner.

Kontakter för polismyndigheten i Norr- och Västerbotten:
Christer Normark; Lycksele
Kenneth Lundqvist, Piteå
Ronnie Adolfsson, Umeå

Kontakter för ingående kommuner:
Kommunal samordning ANDT/BRÅ: Malå: Nina Olofsdotter
Norsjö: Mari-Louise Skoogh
Sorsele: Josephine Gabrielsson
Arvidsjaur: Johannes Nilsson
Arjeplog: Anna-Maria Fransson

Kontakter för länsstyrelserna:
Mats Burman; Länsstyrelsens ANDT-samordning i Norrbotten
Tony Bohman; Länsstyrelsens ANDT-samordning i Västerbotten


Skriv ut: