Geofysiska flygmätningar

2014-06-25 10:58

Geofysiska flygmätningar i trakterna av vår kommun.
I sommar kommer det att genomföras geofysiska flygmätningar i vår kommun. Foto Wermlandsflyg.

 

SGU i samarbete med Wermlandsflyg kommer från och med början av juli månad och fram till mitten/slutet av augusti att genomföra geofysiska flygmätningar i delar av Norrbottens län (se röd rektangel på bifogad karta).

 

Området innefattar bland annat Moskosel, Vidsel samt Harads samhällen. Jag önskar i och med detta mail informera berörda kommuner om flygningarna och samtidigt ge er möjlighet att informera oss om eventuella känsliga områden ur djursynpunkt (minkfarmer, strutsfarmer, djurparker, större hästgårdar etc.). Jag vet att Länsstyrelsen handlägger detta och jag har även begärt ut information från dem. 

Kartbild över de geyfysiska flygningarna.

Information om mätningarna
Mätningarna görs av magnetfält, gammastrålning och elektronisk ledningsförmåga (VLF). Mätningarna beräknas starta i månadsskiftet juni/juli och pågå ungefär 1-2 månader, beroende på väder och vind. Vi kommer att vara baserade på Arvidsjaurs flygplats. Då våra flygningar är känsliga för turbulens så flyger vi endast tidig morgon och sen kväll (då solen inte värmer marken och skapar varm luft som stiger). Morgonflygningen pågår normalt kl 5:30-9:30 och kvällsflygningen kl 17:30-21:30, men även andra tider kan förekomma. Flyghöjden är 60 meter över marken oavsett tätbebyggt område eller inte. Flygningarna genomförs som räta stråk i väst-ostlig riktning med en stråkseparation av 200 meter i sidled. Flygplanet som kommer att användas är en Commander 500S som är ett tvåmotorigt flygplan med en max startvikt på cirka 3000 kg.

Information till allmänheten
Inför flygningarna kommer vi att informera allmänheten via lokaltidningarna. Vi kommer även att informera polismyndigheten i Norrbottens län. Vi kommer att koordinera flygningarna med flygtrafikledningen vid Vidselbasen samt flygvapnet vid F21. Som tidigare nämnts har även länsstyrelsen informerats och vi har begärt ut information om djurinrättningar från dem.

Berörda kommuner
De kommuner som berörs av dessa flygningar är (med referens till bifogad karta); Älvsbyns kommun, Arvidsjaurs kommun, Jokkmokks kommun samt Bodens kommun.

Kontaktpersoner:

  • Wermlandsflyg, Flygchef Emil Döhl, tel 073-906 89 39 (frågor rörande den flygoperativa biten)
  • SGU, Mats Wedmark, tel 018-179 363 (frågor rörande själva mätningarna och syftet med mätningarna)

Skriv ut: