Politikerpromenad

2014-06-13 15:52

företagaren Anders Ericsson, Glommersträsk och kommunalrådet Lotta Åman på politikerpromenad, torsdag afton. Foto Kent Norberg.
Anders Ericsson, Glommershus och kommunalrådet Lotta Åman (s) på gemensam "Politikerpromenad", torsdag afton: "Vi pratade om tågtest på Tvärbanan och flygplatsens utveckling. Vår slutsats blev att politiken och näringen bör träffas oftare och försöka skapa en gemensam vision, så att vi alla drar åt samma håll" sa Anders och Lotta. Foto Kent Norberg.

 

I torsdags arrangerades för första gången en "Politikerpromenad" i Arvidsjaur:

-Ett sådant här arrangemang handlar främst om att bygga relationer och att skapa snabba kontaktvägar, säger Ove Granlund, tjänsteman för Företagarna i Arvidsjaurs kommun.

 

Samverkan är, enligt Ove, en viktig del i utvecklingen.
-Politikerpromenaden är ett bra exempel på ett sådant samarbete som visade sig slå väl ut. Det finns ett uppdämt behov av dialog mellan näringsliv och övriga aktörer inom kommun och politik.


Åsa Viklund, ordförande för Företagarna i Arvidsjaurs kommun, hälsade alla välkomna och berättade att de utsetts till "Årets förening" av Företagarna Norrbotten, med motivering att man är en aktiv förening som jobbar på bredfront. I bakgrunden syns även Ove Granlund (Företagarna i Arvidsjaurs kommun) och Jan Nordström, regionchef för Svenskt näringsliv. Foto Kent Norberg.

Arrangemanget gick ut på att para ihop en politiker/tjänsteman med en lokal företagare, under en givande promenad på 4,5 kilometer, runt samhället:
-Promenaden gav tillräckligt med tid för att hinna skapa dialog mellan respektive "par", säger Jan Nordström, regionchef för Svenskt näringsliv, som deltog under aftonen med summering av vad grupperna pratat om samt den fortsatta kvällens gemensamma grillmiddag i Laponiakåtan.


Jan Nordström, Svenskt näringsliv, tog emot deltagarna efter "Politikerpromenaden" och visade dem in i Laponiakåtan, för en summering av aftonens samtal. "4,5 kilometer gånger två par ger nästan 19 mil. Vi löser inte allt i dag, men så många steg tillsammans åt rätt håll kan inte vara helt fel... Jag har sett i dag att det finns en vilja att göra saket ihop" säger Janne.


Mattias Jonsson, NTC och kommunchef Kerstin Olla hade promenerat tillsammans och summerade efteråt deras diskussion.

Konceptet med "Politikerpromenad" har tidigare testats i landets södra delar. Totalt 1400 företagare och 1200 politiker hade därtill deltagit. I torsdags var det alltså dags för Arvidsjaur...

Nedan bilder och namn på flertalet av deltagarna, tillsammans med korta summeringar:


Martin Nilsson (c) och Fred Sundström, Arvidsjaurs plåtslageri:
-Vi har diskuterat Vittjåkksfrågan, skyltpolicy och tågtest samt fritid... Att det kom endast kom 13 av 400 inbjudna, till ett möte om önskemål kring fritidssysselsättning i vår kommun.


Johan Lundgren (s) och Gerry Axtelius, föreståndare Statoil:
-Vi pratade om den här chansen till dialog, och dialogen med kommunen som resulterat i det positiva att vi får bygga en parkering vid Nyborgstjärnen/Statiol.
-Diskussioner uppkom även om vikten av att skriva sig i kommunen, om samarbete med Arjeplog, Vittjåkksförsäljningen samt att försöka skapa aktiviteter som får turister att stanna till och handla i vår kommun.


Britt-Inger Hedman (v) och Peter Edström, GK-door i Glommersträsk:
-Viktigt med framtidsidéer och att se möjligheterna samt att behålla en grundservice i kommunen. Inte minst i byarna...
-Vi ska prata med varandra och inte om varandra!


Christer Lundberg, LTI och Bjarne Hald (c):
-Behovet av långsiktighet, nätverksbyggande, fortlöpande möten mellan kommun och näringsliv, gemensamt arbete för kommunen gentemot trilskande statliga myndigheter.


Per-Erik Andersson, Traktor & Husvagnsservice AB, Mårten Enochsson, Gatu/VA-chef:
-Vittjåkk, utbildningar och kompetensutveckling så vi kan behålla våra företagare, handla lokalt, Arvidsjaurs kommun - en knutpunkt i inlandet.


Annelie Sandberg, Elkedjan och Marcus Lundberg (s):
-Företagsklimatet dryftades och hur företagarna ser på våra politiker. Sedan pratade vi om hur det skulle kunna gå att utveckla området kring Arvidsjaursjön. Detta följt av ämnen som; näringslivsorganisationen, våra fritids- och turistanläggningar och Lärcentra.


Kerstin Olla, kommunchef och Mattias Jonsson, NTC:
-Vi talade om den nya näringslivsorganisationen och om attityder mot företagare samt hur det är att vara förtroendevald respektive tjänsteman och företagare.
-En annan snackis handlade om vikten av förnyelse och information.


Ann-Sofi Levander, socialchef och Per-Åke Pettersson, Hans på hörnet:
-Det blev prat om kafé- och restaurangrörelsen, fikakulturen och att endas 20 procent av besökarna kommer från orten.
-Vi talade även om fritiden och barnomsorgen och minskat antal parkeringar i centrum.


Mats Holmström ägare av MDH-bygg, Heikki Kairento, teknisk chef Arvidsjaurs kommun och Kristoffer Lundström, vd hotell Laponia:
-Vår grupp pratade om Vittjåkk och att det i nuläget är Länsstyrelsen och Naturvårdsverket som äger markfrågan. Även näringslivskontoret diskuterades samt smidighet och snabbhet i myndighetsprocesser samt olikas ansvar i dessa frågor.
-Kommunen har i dagsläget inga lediga industrilokaler, vilket är något som måste ses över.
-Att Arvidsjaurs kommun är vackert med bra fiske- och friluftsmöjligheter, har ett fint och levande centrum samt har flera olika näringslivsben att stå på - var fördelar som inte gick att förbise i diskussionen.


Stina Johansson, tillförordnad näringslivschef och Carl-Johan Stenvall, UTE-trä:
-Vikten av att analysera orsaker till låga siffror i företagsklimatet, kompetensförsörjning, stöttning av besöksnäringen, nya näringslivskontoret, Lavergruvan, klimathall, tåg-/flygtester var saker som vi pratade om.


Ulrica Lundgren, personalchef Arvidsjaurs kommun och Jessica Lidström, ägare av Mimmis boutique:
-Det är viktigt att prata med varandra och inte om varandra. Arbetssätt inom kommunen kan förbättras gentemot företagen.
-Utbildningar via Lärcentra som matchar framtida behov och att Företagarna bjuder in till dialog med specifika tjänstemän/politiker. Lars Ralph (m), Åsa Viklund, ordförande i Företagarna i Arvidsjaurs kommun och Lars-Erik Hellerstrand, rådgivare i näringslivsfrågor:
-Vårt gäng pratade om vikten av samverkan och att öppna dörrar för varandra! Det blev även prat om näringslivsklimatet och att medverka till att lyfta fram vårt fantastiska näringsliv. Politiker måste visa i handling att de är företagarvänliga.
-Tillsammans kan vi skapa ett ännu mer attraktivt Arvidsjaur.


Mikael Sandberg, Arvidsjaurs Bildelar AB/Ojanperää, Anke Scherman, Ankes hårdesign och Erika Harr, parkchef Arvidsjaurs kommun:
-Vår trio pratade om detaljplaneändringar, bostäder, befolkningsutveckling, att satsa på ungdomarna, Vittjåkk, skyltning, Centrumbadets behov av renovering och att generellt vårda det vi har i byggnader och natur.
-Dessutom konstaterade vi alla att det är av yttersta vikt med en fungerande näringslivsenhet!


Daniel Risberg, byggnadsinspektör Arvidsjaurs kommun och Joakim Sundström, Arvidsjaur plåtslageri:
-Inte helt oväntat blev det diskussioner kring bygglov och nya regler, som alla är beroende av lagar och förordningar. Därför är det bra att vara ute i god tid med ansökningar.
-Även skyltningsproblematiken kom upp till diskussion och att policyn kring detta ska ses över till hösten, tillsammans med ortens företagare. 


Sara Nordström, upphandlare Arvidsjaurs kommun och Roger Renberg, A-städ:
-Vi pratade om upphandling, såväl kommnalt som statligt, och hur besvärligt det kan vara för små företag att handskas med regelverket kring det.


Bo Lundmark, Glommersträsk Miljöenergi och Erika Resin, GIS/beredskapssamordnare:
-Vår diskussion kom att handla om att hela kommunen ska leva, om lokalproducerat och förståelse för både företagare och kommunen. För bättre samarbete leder till bättre ekonomi för såväl företag som kommun.
-Våga prata och lösa problem!


Robert Sundström, Arvidsjaurs plåtslageri och Bibbi Good, integrations- och inflyttningssamordnare:
-Vi var överens om att Arvidsjaurs kommun är bästa platsen att bo på, framför allt när man har familj.
-Sedan pratade vi om att både ishallen och badhuset är i stort renoveringsbehov och att vi båda längtar till dess Vittjåkksfrågan är löst.


Katarina Landstedt, chef för Camp Gielas/Centrumbadet och Disa Lundberg, Lubor:
-Vi pratade om skyltpolicyn och att hur viktigt det är att få synas som företag. För syns man inte så finns man inte. Speciellt om företaget ligger vid sidan om Storgatan. Kanske bör kommunens policy ses över vart fjärde år?
-Hur Arvidsjaurs kommun ska styras, eventuellt släktskap inne i "huset" och senaste tidens tillväxt var andra diskussionsämnen.


Anders Sundström, Arvidsjaurs plåtslageri, Peter Manner, turistbyrån och Anette Rylén, skolchef:
-Vi pratade om detaljplaneändringar, bostäder, befolkningssiffror, Vittjåkk, tågtester, klimathall, badhusets behov av upprustning, presentkort på hårda paket och att vi trots allt har en bra servicenivå i Arvidsjaurs kommun.
-Att det råder ett bra samarbete mellan plåtslageriet och kommunens flygplats framfördes också som en positiv sak.

 

 
Skriv ut: