FB Arvidsjaur 3:a i landet i SKL-undersökning!

2015-04-16 10:10


Arvidsjaurs kommuns Facebook.
www.facebook.com/arvidsjaur 

 

I SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) nya undersökning om kommuner/landsting på Facebook, lägger sig Arvidsjaurs kommuns FB-sida på en fin 3:e plats i landet.
Räknat till antalet Gilla i jämförelse med invånare:
-Sett till antalet invånare har ni en imponerande hög andel gillare! Vi fortsätter att ha ögonen på er, säger Martin Stockenstrand, SKL.

 

Stockenstrand säger att "det är roligt se" att det som berör folk i allmänhet är när man uppmärksammar lokala personligheter, företag som utmärker sig och liknande:
-Bilder och årstidsväxlingar och sådant som ger samhörigetskänsla med andra som bor i kommunen, är i korthet något som generellt skapar engagemang.

Stockenstrand säger vidare att samhällsnyttig information blir lättare sprida, i och med att man bakar in lite mer torr kommunal information, mellan enklare inlägg:
-Det är mixen man vill åt, mellan mer lättsamma inlägg som skapar engagemang och torr kommunal information. Då får man bra spridning! Att bara rada upp kommunal information gör sidan tråkig och snabbt försvinner intresset.

-Jag tycker att ni lyckas bra med just den mixen och att skapa en slags vi-känsla i på FB Arvidsjaur! säger Martin Stockenstrand, kommunikatör på SKL.


 

Så här skriver SKL på sin hemsida:

Nästan alla kommuner använder Facebook...

Allt fler kommuner använder Facebook och antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013. Det visar en ny mätning från SKL.

 

Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör, SKL.
–Det är intressant att se att allt fler medborgare väljer att följa kommuner och landsting på Facebook. Det visar att kommuner och landsting har hittat en engagerande mix av innehåll som människor är intresserade av att följa, säger Monica Björklund Aksnes, kommunikationsdirektör, Sveriges Kommuner och Landsting.

De kommunala Facebooksidor som har flest följare kännetecknas av ett varierat innehåll. Dessa sidor har inlägg med tydlig lokal anknytning och personligt tilltal varvat med samhällsnyttig information. Facebooksidor med varierat innehåll väcker ett större engagemang i form av delningar och gillare än sidor som enbart publicerar samhällsinformation.

Antalet gillare har fördubblats
Två kvinnor som tittar och pekar på en läsplatta. Antalet kommuner som har en Facebooksida för organisationen (det vill säga som inte är inte knuten till en specifik verksamhet) har ökat från 186 till 214 sedan 2013. Det innebär att drygt 70 procent av alla kommuner använder Facebook på det sättet.

Samtidigt använder över 95 procent av kommunerna Facebook för någon av sina verksamheter, exempelvis turism, bibliotek, rekrytering, eller fritidsgårdar.

Antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013 till i genomsnitt 1500 personer.

Varierat innehåll
Den vanligaste typen av innehåll som publiceras är nyheter och samhällsinformation. Näst vanligast är inlägg om händelser och aktiviteter som ska äga rum i kommunen.
De inlägg som flest personer gillar, kommenterar eller delar är bilder på omgivningarna i kommunen vid årstidsväxlingar. Nästan lika populärt är inlägg om personer eller lag från orten som vunnit någon form av utmärkelse inom idrott eller andra områden.

Allt fler följer landstingen på Facebook
Antalet som följer ett landsting eller en region på Facebook har ökat med i genomsnitt tre gånger, till i genomsnitt 1200 personer. Majoriteten av innehållet är marknadsföring av landstinget som arbetsplats eller av olika aktiviteter som landstinget erbjuder samt platsannonser.

Fakta om undersökningen
De tio kommuner som har flest följare per invånare (under mars månad): Har publicerat i genomsnitt 24 inlägg under mars månad. Har fått mest engagemang för bilder med vårtema. Näst mest engagemang för inlägg som uppmärksammar personers och idrottslags utmärkelser. På tredje plats kommer lokala händelser och lokal historia

De tio kommunerna med högsta antalet följare per invånarantal:
Malung-Sälens kommun
Övertorneå kommun
Arvidsjaurs kommun
Arjeplogs kommun
Dorotea kommun
Storfors kommun
Norbergs kommun
Sölvesborgs kommun
Karlstads kommun
Munkfors kommun

Så genomfördes undersökningen
För kommunerna: Undersökningen består av tre delar. Först en genomgång av alla kommuner om de har en sida eller inte samt antal följare. Efter det en genomgång av innehållstyper som publicerats under mars månad 2015, av ett slumpmässigt urval på 25 kommuner bland den övre hälften av kommuner med mest följare per invånare. Och slutligen en genomgång av de tre mest populära inläggen under mars månad från både de 10 kommuner som har flest följare på Facebook och de 10 kommuner med flest följare per invånare.

Läs vidare
Gå till SKL:s sida och hitta länkar till hela undersökningen)

Kontakt på SKL:
Martin Stockenstrand
martin.stockenstrand@skl.se


Skriv ut: