Kommunernas arbete för delaktighet

2015-05-21 16:48


Kommunuppföljningen – jämför kommunernas arbete för delaktighet

 

20 maj, presenterar Myndigheten för delaktighet sin kommunuppföljning www.mfd.se/kommunuppfoljning där man kan se hur landets kommuner arbetar med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, fysisk tillgänglighet, transport, arbetsmarknad samt kultur och idrott.

Kommunuppföljningen bygger på enkätsvar från kommunerna och ger en samlad bild av vad som görs och fungerar bra på kommunal nivå idag och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

-Genom uppföljningen får kommunerna en övergripande bild som ett stöd i det fortsatta arbetet. På webbplatsen kan man också hitta stödmaterial och goda exempel, säger Erik Lindqvist, utredare på Myndigheten för delaktighet.

På webbplatsen kan man jämföra olika typer av kommuner, till exempel storstäder, glesbygdskommuner och tätbefolkade regioner. Man kan välja att jämföra kommuner inom en viss region och med samtliga kommuner. Verktyget är lätt att använda och det går att skapa rapporter som överskådligt beskriver kommuners resultat.

 
Skriv ut: