Utställning av översikts- och tillväxtplan

2015-04-08 09:42


 

Arvidsjaurs kommun har tagit fram ett förslag till ny översikts- och tillväxtplan som nu ställs ut under perioden 10 april till 10 juni 2015.

 

Översiktsplanen visar vilken inriktning kommunen har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den fysiska miljön. Översiktsplanen är också ett medel för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt.

Utställningslokaler: Medborgarhusets foajé

www.arvidsjaur.se/oversiktsplan

Upplysningar lämnas av planingenjör Britta Lundgren på telefonnumer 0960-15565 eller britta.lundgren@arvidsjaur.se

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast 10 juni  2015 till kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 80 Arvidsjaur.
Märk kuvertet/meddelandet ”översikts- och tillväxtplan”.


Skriv ut: