Allemansrätten

2015-06-17 09:49


På sommaren kan det komma många olika frågor om vad som gäller kring allemansrätten och ett antal olika aktiviteter, som bärplockning. Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk och vi svarar dagligen på frågor. 

 

Inför bärsäsongen vill jag påminna om att vi har info om bärplockning på flera språk tex information om allemansrätten på kelderash/romani och information om allemansrätten och bärplockning på bulgariska.

Informationsmaterial på svenska finns här: (http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/)

Informationsmaterial på andra språk finns här: (http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/)

Det mesta av informationsmaterialet finns som nerladdningsbara pdf-filer, en del går att beställa som färdigtryckta broschyrer på papper, klicka på länkarna från ovanstående webbsida. Större delen av materialet är gratis men porto tillkommer.

Naturvårdsverket har även information på vår webb om allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/

Vi vill gärna att ni hjälper oss med att sprida den här information till kommuner, lokala organisationer, turistbyråer och andra som kan ha nytta av informationen.

Vänliga hälsningar

Per Nilsson

 


 

Sektion för naturskydd och artförvaltning (Gta)
Enheten för tillsynsvägledning och annan vägledning (Gt)
Genomförandeavdelningen (G)

Naturvårdsverket

Besök: Forskarens väg 5 (Campus Östersund, hus Ub)
Post: 106 48 Stockholm

Telefon: 010-698 11 58
Internet: www.naturvardsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet.Skriv ut: