Företagsbesök: Karlssons lantbruk AB

2015-10-20 13:50


Karlssons lantbruk AB, Lauker. Foto Kent Norberg.
Karlssons lantbruk AB, Lauker. Foto Kent Norberg

 

"Noggrannhet!" 
Det är enligt far och son Karlsson, en av de viktigaste ingredienserna för att överleva som mjölkbonde i dag.
Följ med till Karlssons lantbruk AB i Lauker.

 

Lantgården har gedigna rötter i byn Lauker, 33 kilometer öster om Arvidsjaurs samhälle.  Per-Eriks föräldrar startade redan 1946, och 30 år senare övertog sonen Per-Erik verksamheten:
-Jobbade faktiskt 14 dagar åt Fjällbonässågen. Resten av livet har jag varit mjölkbonde. 


Per-Erik Karlsson tog över pappa Georges lantbruk efter "lumpen", ett liv som han trivts med. 
 

En hel del har förändrats sedan övertagandet, i dag driver sonsonen Simon och pappa Per-Erik "Karlssons lantbruk AB" gemensamt.

Simon och pappa Per-Erik Karlsson driver lantbruk tillsammans. Den svenska mjölkindustrin anses vara en "krisindustri", varför regeringen har beslutat att gå in med 150 miljoner kronor i stöd. "Det är ju bra att de fått upp ögonen. Pengarna lär dock inte innebära några stora markanta skillnader" tror de.


-Man ska ju gärna vara lite mångsysslare samtidigt som det blir mer och mer specialiserat i det här yrket. Vi har delat upp det mellan oss, så att pappa sköter det administrativa samt reparationer och annat underhåll.
-Mitt huvudansvar är planering av avelsarbete och utfodring, säger Simon.


Laukerkändisar på mjölkpaket.  

För i tiden slogs höet med lie, hässjades manuellt och vinterförvarades i lador. Det tillhör däremot det förgångna. I dag sker allt maskinellt och höet förpackas i stora plastemballage, kallade "ensilage".

Man kanske kan säga att nutidens kor är mer "kräsmagade". För precis som människan är det mer tanke nu bakom maten för att man ska må bra men ändå orka prestera mer och leva längre. Och helt klart producerar kor mer mjölk nu, än förr i tiden. (I dag: Omkring 33 liter/dag och ko i snitt). 


Per-Erik är poppis hos kalvarna.

Karlssons lantbruk omfattar totalt 130 djur (inklusive ungdjur) som genererar drygt  11500 liter mjölk per år:
-För varje 20 liter mjölk korna producerar, går det åt ungefär lika mycket energi som för ett Vasalopp, jämför Per-Erik och berättar att de slår 100 hektar åkermark årligen, runt om i kommunen, för att kunna mätta kossorna.

Snittet i Sverige, vad avser antal djur, ligger i närheten av det som Simon och Per-Erik har. Men de som startar nytt bygger i betydligt större skala. Senaste tiden är det dock många mjölkbönder som lagt ner sin verksamhet, på grund av lönsamhetsbrist, i konkurrens med andra EU-länder och övrig världsmarknad.


Mjölkrobot. Korna går in i mjölkfållan när de känner att det är dags att mjölkas och får då samtidigt lite käk (kraftfoder), vilket försås lockar dem...

Anser ni att det råder kris i er genre? 
-Visst är det många som lägger ner. I dag finns det bara 4 500 mjölkbönder i landet. När jag började för 9  år sedan var det 6 500, och redan då undrade man hur få vi kan bli och ändå klara overheadkostnaderna i branschen? säger Simon, som faktiskt ser en ljusning i den motrörelse som blommat upp.

Motrörelsen handlar om kampanjer som uppmanar konsumenterna att köpa lokalproducerad mjölk:
-Det ger en del resultat och skapar en mer gynnsam köptrend. Sedan får vi se om det räcker. Men nu reder vi oss i alla fall, säger Per-Erik.


Full koll. Röda - ska mjölkas akut. Gula - har mjölktillstånd. Vita - mjölkade.
 


Fodermaskinen är på väg...

Största utmaningarna för en mjölkbonde är att hitta djur med hög omsättning och att laborera fram så bra "matsedel" som möjligt. Detta för att de i sin tur ska kunna producera bra och mycket mjölk:
-Kor mjölkar bäst med kontinuitet och så få störningar som möjligt, hävdar Per-Erik. 


Kolugna djur. Ove Granlund, FR, Stina Johansson, näringslivschef, Per-Erik och Simon Karlsson, Karlssons lantbruk AB.

Hur skulle ni beskriva yrket som lantbrukare?
-I det stora hela ett stimulerande jobb. Att vara mångsysslare är förstås en fördel, eftersom vi ska reparera och samtidigt kunna räkna foder, brunster samt energivärden. Men generellt går branschen mer och mer mot att vi ska vara specialiserade, säger Per-Erik.


Simon visar Stina "köket" i ladugården. Det är ett ständigt "finlir" att ordna till så bra matsedel som möjligt för korna, så att de mår bra och mjölkar mer: "Tror att mjölkkvalitén är bättre i modern tid tack vare all teknologi" säger Simon. 


Att det krävs en stor portion av noggrannhet, inom alla beståndsdelar, för att överleva i branschen kan far och son Karlsson skriva under på. Deras noggrannhet har medfört att företaget inte sällan placerat sig högt när det gäller avkastning/ko:
-Ett toppår hade vi faktiskt endast en procent av landets bönder före oss. 

  • Simon och Per-Erik säger ungefär som Ingemar Stenmark: 
    "Tur? Kanske det. 
    Men ju mer vi jobbar och planerar, desto mer tur får vi...".  
     


Företagsprat. Simon och Per-Erik bjuder Ove Granlund, FR och Stina Johansson, näringslivschef, på hembakad kaka i deras generösa och trevliga kök, i Lauker. Foto Kent Norberg.  

Att det finns bra och snabb service i kommunen är också en viktigt del för att överleva som företagare:
-Vi är beroende av veterinär, Traktor och husvagnsservice, Fjällbonässågen med flera. Ett bra lokalt nätverk är jätteviktigt! säger Per-Erik.


Nyfiken i en strut. "Kor är generellt sett nyfikna och sällskapliga. Men de är också individer, precis som oss människor. En del kan vara lite blyga, andra mer rakt på, säger Simon".

Även lokal samverkan betyder mycket i en glesbygdskommun som Arvidsjaur:
-Vi samarbetar med Ice-Makers. Deras högsäsong är ju vintertid och då hyr de vår jordbrukstraktor. På sommaren, när de har lågsäsong och vi däremot är belamrade med massor av jobb, hyr vi in deras traktor. Det innebär att båda företagen slipper lägga ut dyra pengar på att köpa traktorer.
-En win-win-situation för båda! 

Hur tänker ni inför framtiden?
-Vi funderar på lite olika alternativ, bland annat att förädla den underskattade köttråvara vi nu lämnar ifrån oss till andra aktörer. Vi har gjort en del studiebesök för att kika lite på det... 
-För utan spaning - ingen aning! säger far och son Karlsson. 


Karlssons lantbruk AB:

  • 2 heltidsanställda.
  • Sommartid tas extra arbetskraft in då det finns obegränsat med jobb och det gäller att ta tillvara den korta sommaren. 


Ko-SPA. Korna har en avdelning där den kan klia sig på en roterande borste.


Skriv ut: