Hur gick det med bredband till landsbygden?

2015-10-16 11:44Bredband till Arvidsjaurs landsbygd. 
Hur gick det med årets viktigaste inventering?


Kommunen lämnade sista maj in en första ansökan om pengar till utbyggnad av bredband utanför tätorterna.De byar som ansökan gäller var de där högst andel fast boende anmälde sitt intresse för att ansluta sig.

Den här första ansökan gäller följande byar: Sjöträsk, Storberg, Hedberg, Rismyrheden, Brännberg, Järvträsk, Pjesker, Voutner, Norrmalm, Framnäs, Mellannäs, Lauker, Lövviken, Hedvallen, Gallejaur och Fristad.

Under tre intensiva månader i våras genomfördes en inventering av hur intresset av bredband i byarna såg ut med syfte att utgöra grunden till en ansökan om pengar från Landsbygdsprogrammet.

Totalt besöktes fem byar på olika håll i kommunen och över 2 500 enkäter skickades ut till fastighetsägarna på landsbygden, både fast boende och fritidshus. Gensvaret var trots tidsbristen fantastiskt och visar att frågan om framtidens digitala kommunikationer på landsbygden är högaktuell och angelägen.

Det är viktigt för byarnas möjlighet att utvecklas, få tillgång till alla framtidens digitala tjänster och informationsflöden, till exempel inom skola, hälso- och sjukvård. Möjligheten även för de som bor och verkar utanför tätorterna att på ett jämlikt sätt kunna kommunicera digitalt i framtiden är till slut en viktig demokratifråga.

En full utbyggnadav bredband till alla fast boende på kommunens glesbygd beräknas kosta 237 miljoner kronor. Varje ansluten bostad skulle i så fall kosta 177 000 kronor i genomsnitt. Tillskott i form av pengar från andra aktörer är alltså nödvändigt för att kunna genomföra en sådan utbyggnad. Det finns medel avsatta till bredbandsutbyggnad att söka, bland annat genom Landsbygdsprogrammet, men kommunerna får inte själva gå in med pengar i de projekten.

Fördelningen i de olika byarna ser väldigt olika ut. Det beror främst på hur stabilt det mobila bredbandet upplevs på olika ställen, men vi kan också se en högre andel som tackat ja i de områden där lokala informationsmöten hållits och det lokala intresset att diskutera den här frågan varit stor.

Det är också stor spridning mellan olika byar i hur de bofasta privata hushållen har ställt sig till frågan. Eftersom ansökan prioriteras efter hur de privata hushållen svarat jämfört med hur det ser ut i andra kommuner har vi i det här läget ansökt om medel för utbyggnad i de byar där flest fast bosatta har tackat ja.

  • Flest bofasta har tackat ja i Pjesker och Hedberg, med mer än 90 procent anslutningsgrad. Totalt har byarna i ansökan en anslutningsgrad på mer än 75 procent.


En del av dessa byar ligger en bit från befintlig infrastruktur vilket gör att de medel vi ansökt om inte kommer att räcka ända fram, även om hela summan skulle beviljas. Där måste lösningar sökas på hur fibern ska kunna dras hela vägen fram, till exempel genom samverkan med andra aktörer eller andra tekniska lösningar. Kommunen jobbar därför också med att ansöka om pengar ur ytterligare fonder till bredbandsutbyggnad tillsammans med andra kommuner i Norrbotten.

Baserat på hur många som tackat ja i dessa byar, inklusive företagare och fritidshusägare, har ansökan en omslutning av 13, 9 miljoner kronor. Hur mycket utbyggnaden kommer att kosta i verkligheten visar sig vid senare detaljprojektering och upphandling.

Tidsbristen berodde på att ansökningarna initialt skulle vara inne senast sista maj och beslut skulle fattas under hösten 2015. Kommunen lyckades sammanställa alla svar till en ansökan som skickades in halv tolv på kvällen sista dagen.

  • Sedan tog utredarens uppdrag och anställning slut, vilket tyvärr ledde till att informationen ut till alla er som engagerade sig i frågan blivit lidande.

Ansökningarnas deadline och beslutsdatum har sedan dess ändrats vid flera tillfällen tillsammans med förutsättningar och villkor. Detta beror i sin tur på en försenad antagandeprocess av de nationella förslagen till programmen vi ansöker ur.

Enligt senaste uppskattningen hoppas vi få beslut i frågan under januari 2016.

Mvh 
Ann Engberg
Näringslivsutvecklare
 

 

 

Skriv ut: