Hertz gör nysatsning i Arvidsjaur!

2016-01-28 15:59

Hertz Sales Center i Arvidsjaur.
Nysatsning vid Hertz Sales Center i Arvidsjaur. Från vänster; Patrik Cajtoft, operativ chef för Hertz Sverige, Cecilia Unnes och Linda Svensson är båda nya gruppledare vid kontoret i Arvidsjaur, Patrik Idrén, HR-chef. Foto Kent Norberg.

 

Hertz Service Center i Arvidsjaur byter namn till Hertz Sales Center:
-Det markerar en nysatsning med ökat kundfokus! avslöjar företagets operative chef, Patrik Cajtoft, som i dagarna träffat personalen, på Arvidsjaurkontoret.Enligt Cajtof är Hertz marknadsledande i deras genre, och ambitionen finns att fortsätta vara det. Men då gäller det att möta den nya digitaliserade marknaden:
-Den traditionella bokningen, då folk ringer in till oss och vill boka en bil, minskar. Vi satsar därför på att möta kunderna där de numer oftast befinner sig. Nämligen på nätet.

Administrationen tonas ner. Det blir istället mer kundfokus och säljfunktioner.

Kontoret i Arvidsjaur är en del i den satsningen:
-Vi ska även ha en uppsökande funktion, där sociala medier kommer att spela en allt mer betydande roll för oss i den nya organisationen, vilken för närvarande är under bearbetning.


Cecilia Unnes och Linda Svensson, gruppledare (team leaders) som ska leda Hertz Sales Center i Arvidsjaur in i den nya mer digitaliserade världen. Foto Kent Norberg.

  • Klart är att kontoret i Arvidsjaur får två nya gruppledare: Linda Svensson och Cecilia Unnes.


Linda har bakgrund som egenföretagare och senast som kabinchef, på Next Jet. Cecilia Unnes, har sju års erfarenhet på Hertz:
-Vi tycker oss ha funnit en bra mix för givande synnergier och fortsatt lyckad utveckling av kontoret i Arvidsjaur, säger Patrik Idrén, personalchef.


Sarah Holmqvist, tror att det är rätt att satsa på att möta kunderna i nya kanaler.

Linda och Cecilia är båda entusiastiska över sina nya arbetsuppgifter och berättar att ett ökat "gränsöverskridande" arbetssätt ingår i den nya servicestrategin:
-Vi behöver även fortsättningsvis spetskompetens. Men om vi kan hjälpa varandra mer, och avlasta vid arbetstoppar, vinner alla på det i längden, säger Linda.


Hertz Sales Centers bokningskontor i Arvidsjaur.

Beslutet om att göra om och förnya företaget är taget. Arbetet med det är dock i sin linda än:
-Under processen kommer det att visa sig vila olika behov som finns inom organisationen. Det kan exempelvis handa om vidareutbildning, säger Idrén.

  • Hertz Sales Center i Arvidsjaur sysselsätter 28 personer på heltid.

     

Skriv ut: