Yrkesvux - lastbilsförarutbildning

2016-01-13 08:30Yrkesvux - lastbilsförarutbildning, Sandbackaskolan i Arvidsjaur.Lastbilsförarutbildning - Godstransporter med lastbil och tungt släp (CE) i Arvidsjaur. Yrkesvux godstransporter är en gymnasial utbildning för vuxna, och är öppen för sökanden från hela Sverige.

 

Sista ansökningsdag: 20 februari 2016.

Utbildningen bedrivs enligt de grundläggande yrkeskrav som finns för godstransporter med lastbil med tungt släp. Du examineras enligt Trafikverket och Skolverkets kursmål för körkortsbehörighet CE.

Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller du yrkeskompetensbevis vilket innebär att du direkt efter utbildningen är anställningsbar. Du får även utbildningsintyg för hjullastare gods, truck och fordonsmonterad kran upp till 18 ton enligt TYA:s bestämmelser.

Examinationen för körkortet och yrkeskompetensen sker på skolan av skolans förarprövare.

Studierna är på heltid och omfattar 800 poäng vilket motsvarar cirka 40 veckor. Det finns möjlighet att avsluta utbildningen tidigare, om examensmålen för samtliga kurser uppnåtts. I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande.


För att vara behörig att söka krävs att du har slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper, med lägst betyget G i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.


Yrkesvux - lastbilsförarutbildning, hos Sandbackaskolan i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.

Dessutom krävs körkort lägst B-behörighet och att du vid kursavslutning är minst 21 år på grund av yrkeskompetensbevis. Även körkortstillstånd CE lägst grupp II krävs vid utbildningsstart.

Ansökan sker genom ifyllnad av blankett som sedan skickas till studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med ansökan bifogas kopior av betyg från tidigare utbildningar.

Utbildningen är gratis men resor och läromedel betalar du själv. Läromedlen kostar omkring 1000 kr.
För att få övningsköra krävs körkortstillstånd, och det kräver i sin tur en läkarundersökning som du får boka och betala själv.

  • Körkortstillstånd hos Transportstyrelsen ca 220 kr
  • Läkarbesök ca 500- 1 000 kr
  • Fotografering ca 100 kr
  • Tillverkning av körkort ca 150 kr

          Med reservation för myndighetsbeslut om höjning.

Utbildningsansvarig: Billie Gustafsson 070-602 91 81


Skriv ut: