Avfallsenheten

 

Kommunstyrelsen är det politiska organ som ansvarar för avfallshanteringen i Arvidsjaurs kommun. Soptunna

Inom avfallsenhetens ansvarsområde ligger insamling och omhändertagande av hushållsavfall, information och rådgivning om avfallshantering och avfallsplanering. Slamtömning sköts av VA/gatuenheten

Återvinningsbutiken Å-nyo sköts sedan 1 januari 2010 av avfallsenheten.

All avfallshantering som kommunen ansvarar för betalas med avfallsavgifter i enlighet med kommunens avfallstaxa. Det går alltså ingen kommunalskatt till verksamheten.

Utförande på entreprenad

För insamlingen av hushållsavfall anlitar kommunen privata entreprenörer. Tjänsten handlas upp med jämna mellanrum. 

Inte kommunens ansvar

Kommunen ansvarar inte för insamlingen av förpackningar, där gäller producentansvar. Är du verksamhetsutövare gäller särskilda regler.


Läs mer om avfall och återvinning

 

 

Kontakta avfallsenhetens kundtjänst för frågor eller synpunkter: 0960-15607 eller kundtjanst.avfall@arvidsjaur.se

Skriv ut: