Verksamhetsservice

Beställning verksamhetsservice

Kommunes verksamheter kan beställa verksamhetsservice för att t.ex få hjälp med en anpassning av lokalerna eller något annat som inte faller in under en felnmälan.

Vid beställning av Verksamhetsservice välj, verksamhet, fastighet, ärendetyp verksamhetsbeställning och referenskod. Ange sedan kontaktuppgifter, vad som ska utföras, var det ska utföras och när det önskas utfört. Den som beställer arbetet ska vara ansvarig för verksamheten och ha ett ekonomiskt ansvar. Arbetet kommer att debiteras den som gjort beställningen.

OBS! Verksamhetsservice kan endast beställas av kommunala verksamheter

Gå till beställningsformulär

Skriv ut: