Kostenheten

Kraven på matproduktionen inom offentlig förvaltning har skärpts och 2009 samlade man alla kommunens produktionskök i en kostenhet med en kostchef som övergripande ansvarig. 

Kostenheten består idag av 4 enheter som tillagar maten till förskola, skola och äldreomsorg, se höger kolumn för mer information.

Målsättningen med maten vi serverar är att den ska:

  • Vara god, vällagad och av bra råvaror
  • Vara säker genom väl fungerande egenkontrollprogram och säkra rutiner för specialkosterna
  • Vara näringsriktig enligt Svenska Närings Rekommendationer (SNR) och anpassade till olika gruppers behov
  • Spegla årstidernas växlingar och den lokala matkulturen

 Livsmedelsavtal och råvaror

 Våra livsmedelsinköp går under lagen för offentlig upphandling LOU. Vi gör separata upphandlingar på mjölk, potatis, baslivsmedel och huvudkomponenter. Huvudkomponenterna upphandlas 4 ggr/år för att få bästa pris.

Vi har idag ett gemensamt Livsmedelsavtal med Piteå, Älvsbyn och Arjeplog som ger oss en volym på ca 15 000 portioner/dag och därigenom bättre priser.

Läs mer om gällande avtal

Råvarorna kar kvalitetskrav ställda på sig som motsvarar dem i Svenska Närings Rekomendationer (SNR). Ex; panerad fisk ska innehålla minst 60% fiskkött, köttfärsprodukter ska innehålla minst 60% kött, nötfärs med max 10% fett och falukorv med max 15% fett och minst 62% kötthalt.

En smakpanel bestående av olika åldrar och olika kategorier av människor fick provsmaka ett stort antal produkter och den betygssättningen låg också som grund för vad vi tog in för produkter.

Sedan tillagade man bla fisk för att se hur stort vattensvinn det var och det utgjorde några av de krav man ställde.

I min mening mycket proffsigt.

Tilläggg till befintligt avtal

Vi arbetar ständigt med att forma utbudet efter verksamheternas behov och renodla sortimentet.


Andel ekologiska produkter av våra livsmedelinköp

Den nationella målsättningen är att 25% av offentliga livsmedelsinköp ska vara ekologiska till 2010. 2011 nådde vi nationellt till 18% och fortsätter vi i samma takt så har vi nått målet 25% 2013.

Ekomatligan nådde 2011 nya höjder och toppades av Lund med hela 43,3%.

Läs mer på: http://www.ekomatcentrum.se/

2010 hade Arvidsjaurs kommun 2% ekologiska livsmedelsinköp och tog då ett beslut att till 2013 nå 10%. För 2012 har vi nått till 9%.

Det ekologiska sortimentet utgörs främst av MSC-märkt fisk, kaffe och bananer.

 

De 4 enheterna är:

Restaurang Mathörnan på Parkskolan 

Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan

Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan

Restaurang Spiskroken på Ringelsta Servicehus

 

Skriv ut: