Kostenheten

Kostenheten lagar mat till förskola, skola och äldreomsorg.

Målsättningen med maten vi serverar är att den ska:

  • Vara god, vällagad och av bra råvaror
  • Vara säker genom väl fungerande egenkontrollprogram och säkra rutiner för specialkosterna
  • Vara näringsriktig enligt Svenska Närings Rekommendationer (SNR) och anpassade till olika gruppers behov
  • Spegla årstidernas växlingar och den lokala matkulturen

Våra livsmedelsinköp går under lagen för offentlig upphandling.Vi arbetar ständigt med att forma utbudet efter verksamheternas behov och renodla sortimentet.

 

Våra restauranger är:

Restaurang Mathörnan på Parkskolan 

Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan

Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan

Restaurang Spiskroken på Ringelsta Servicehus

 

Skriv ut: