Miljö, bygg och trafik

Miljö- och byggenheten bedriver tillsyn och handlägger ärenden på uppdrag av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd, trafik, detaljplanering och bygglov.

 

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning innefattar att informera om rättigheter och skyldigheter enligt aktuella lagar, ta fram och dokumentera uppgifter och fatta beslut.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har gett handläggande tjänstemän rätt att fatta vissa beslut, detta regleras i en särskild delegationsordning.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens kostnader för myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter.

 

Verksamhetsplaner

Varje år beslutar miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden om verksamhets- och kontrollplaner för nämndens och förvaltningens arbete.

Skriv ut: