Kvalitetsmätningar


Inom miljö- och byggförvaltningen arbetar vi aktivt med att mäta vår kvalitet för att förbättra vår verksamhet.
 

 

Här har vi samlat de mätningar som görs inom våra verksamheter:

2011 års mätningar

Kund/brukarundersökning bygglov
- Enkätundersökning avseende bygglovprocessen i kommunen.

Kund/brukarundersökning livsmedelskontroll
- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på livsmedelsområdet.

Verksamhetsutövarna tycker till om miljötillsynen

- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på miljöområdet.
 

2010 års mätningar


Kund/brukarundersökning bygglov
- Enkätundersökning avseende bygglovprocessen i kommunen.

Kund/brukarundersökning livsmedelskontroll 
- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på livsmedelsområdet.

Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen

 - Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på miljöområdet.

2009 års mätningar


Kund/brukarundersökning bygglov
- Enkätundersökning avseende bygglovprocessen i kommunen.

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen
- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på livsmedelsområdet.

Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen
- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på miljöområdet.

 

 

2008 års mätningar


Kund/brukarundersökning bygglov
- Enkätundersökning avseende bygglovprocessen i kommunen.

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen
- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på livsmedelsområdet.

Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen
- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på miljöområdet.

 

2007 års mätningar


Kund/brukarundersökning bygglov
- Enkätundersökning avseende bygglovprocessen i kommunen.

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen
- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på livsmedelsområdet.

Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen
- Enkätundersökning bland verksamhetsutövarna på miljöområdet.

Skriv ut: