Personal

Åsa Andersson

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0960-157 89
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Camilla Grahn

Sekreterare och Trafikhandläggare miljö- och bygg

Telefon: 0960-155 64
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Elisabeth Lindmark

Administrativ assistent

Telefon: 0960-165 33
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Monika Hornig-Breitbach

Bygginspektör

Telefon: 0960-155 70
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Frida Sundström

Frida Sundström

Miljöinspektör

Telefon: 0960-165 30
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nicolina Ioannou

Miljöinspektör

Telefon: 0960-165 34
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Mobil: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Nina Uusitalo

Miljö- och klimatstrateg

Telefon: 0960-165 36
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Pontus Hägglund

Pontus Hägglund

Bredbandsansvarig och projektledare

Telefon: 0960-155 69
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Johan Åberg

Avfallschef

Telefon: 0960-155 40
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-155 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Linda Bergstedt

Arbetsledare Gata & VA

Telefon: 072-552 63 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Sara Persson

Fastighetschef

Telefon: 0960-155 78
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Henrik Sundkvist

Byggingenjör fastighet / handläggare bostadsanpassning

Telefon: 0960-155 80
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Mattias Jonsson

Driftschef vaktmästare och anläggningsskötare

Telefon: 0960-155 75
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Åsa Granlund

Städchef

Telefon: 0960-156 25
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erik Norén, måltidschef

Erik Norén

Måltidschef

Telefon: 0960-158 15
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: