Personal

Åsa Andersson

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0960-157 89
Mobil: 070-209 83 69
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Marina Voronova

Förvaltningsekonom

Telefon: 0960-155 75
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Camilla Grahn

Sekreterare/Handläggare miljö- och bygg

Telefon: 0960-155 64
Mobil: 073-065 68 89
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Elisabeth Lindmark

Administrativ assistent

Telefon: 0960-165 33
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Johan Åberg

Avfallschef

Telefon: 0960-155 40
Mobil: 072-215 87 56
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

Telefon: 0960-15573
Mobil: 072-576 49 45
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Linda Bergstedt

Arbetsledare Gata & VA

Telefon: 072-552 63 73
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Glen Eriksson

IT-strateg och Stadsnätschef

Telefon: 0960-155 69
Mobil: 070-630 09 48
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erik Norén

Måltidschef

Mobil: 076-812 68 67
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Sara Persson

Fastighetschef

Telefon: 0960-155 78
Mobil: 070-521 22 46
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Åsa Granlund

Städchef

Telefon: 0960-156 25
Mobil: 073-031 80 88
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Henrik Sundkvist

Byggingenjör fastighet, Handläggare bostadsanpassning

Telefon: 15580
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Monika Hornig-Breitbach

Bygginspektör

Telefon: 0960-155 70
Mobil: 070-358 12 48
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
Mobil: 072-203 92 19
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Erika Resin

GIS-samordnare

Telefon: 0960-155 60
Mobil: 072-202 59 42
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Madelene Andersson (föräldraledig)

Miljöinspektör

Telefon: 0960-165 34
Mobil: 070-594 62 46
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Simon Lin

Miljöinspektör

Telefon: 0960-165 30
Mobil: 076-836 45 48
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Lovisa Olsson

Miljöinspektör

Mobil: 070-300 40 22
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: