Band i samiska färger. Foto Kent Norberg.
Band i samiska färger. Foto Kent Norberg.

Samisk förvaltning

Árviesjávrrie kommuvdna är förvaltningsområde för det samiska sedan 2010. Det innebär att personer i kommunen som talar samiska har särskilda rättigheter att använda sitt språk i både förskola, äldreomsorg och i sina kontakter med kommunen. 

Samisk seniorträff nr 6.jpg
Det finns 20 000- 35 000 samer i Sverige som talar bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. Árviesjávrrie ligger i det skogssamiska området och kommunens skyltar är både på svenska och umesamiska som traditionellt sett talats i området, det finns i kommunen en inflyttning av samer från andra språkområden så vi erbjuder tjänster på olika samiska språk inom förskola, modersmålsundervisningen och äldreomsorgen. 

 

  • 2022 består det samiska förvaltningsområdet av 25 kommuner. De utökade ansvaret finansieras med årliga statsbidrag för att täcka de merkostnader som det kan innebära.

Det är riksdagen som har beslutat att Sveriges fem minoriteter ska ha särskild rätt att kunna utveckla och använda sina språk. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

AKTUELLT JUST NU:

 

Grattis på samiska nationaldagen

 

Nordsamiska: Lihkku sámi álbmotbeivviin

 

Lulesamiska: Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn  

 

Pitesamiska: Lihkko sáme älbmukbäjjváj

 

Umesamiska: Lïhkkuos sämij ålmagenbeäjvvie 

 

Sydsamiska: Lahkoe saemiej åålmegebiejjine

 

Den 6 februari firas samernas nationaldag. Den är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Det är en dag som uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll.

Den samiska nationaldagen uppmärksammas på många håll i Sápmi och även på andra håll i Sverige. I år blir det mest digitala arrangemang och hissning av flaggan.

4/2 Jijsen siebrie: Quizkväll 

5/2 Staaren gärjagåetie/Östersunds bibliotek: Lustes laavdahke

5/2 Jijsen siebrie: Sagostund med Plupp

6/2 Bio Regina: Samiska filmer

6/2 Jijsen siebrie: Andakt med Nils Tomas Oskal

9/2 Staare gärjagåetie/Östersunds bibliotek: Use it or loose it! Kan hjärnans tendens att anpassa sig bli en chans för samisk språkrevitalisering?

9/2 Jijsen siebrie: Näthat- vad kan man anmäla?Samefolkets dag den 6 februari firas till minne av det första samiska landsmötet hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för att diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i. Året därpå vid samma tid hölls ett liknande möte i Östersund.

Den samiska flaggan är för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av Samerådets samekonferens samlad i Åre. Den är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

Samerna har också en nationalsång. 1986 beslutades även att Sámi soga lávlla eller Samefolkets sång, officiellt skulle utses till Samernas nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som arbetade som lärare och kyrkomusiker och var född i nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie.

På kommunens social medier och hemsida kommer det läggas ut en film med hälsningar från barn på våra samiska förskoleavdelningar, håll utkik!

Värna de mänskliga rättigheterna
Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de ingår i grupper som har en särskild samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Under år 2009 presenterade regeringen en ny plan för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ännu mer. Den 1 januari 2010 kom också lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som en del av planen. Lagen faststår rätten till inflytande i samhället och stöd för de historiska minoritetskulturerna (samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar, romer) och till minoritetsspråken (samiska, meänkieli, finska, jiddisch, romani chib) i dess olika varieteter. Lagen omfattar alla myndigheter och gäller i hela landet. Inom förvaltningsområderna finns ett utökat ansvar att erbjuda service på samiska, finska och meänkieli. I förvaltningsområderna omfattas även statliga myndigheter av det utökade ansvaret. 

AKUELL INFORMATION OM COVID-19 PÅ SAMISKA FINNS I LÄNK NEDAN:

 

 

 

 

  

Besöks- och postadress
Storgatan 13
933 81  Árviesjávrrie/ Arvidsjaur

Mariann Lörstrand Blind

Mariann Lörstrand Blind

Samisk koordinator

Telefon: 0960-165 14
Mobil: 072-220 65 74
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: