Sámien flággabiejvieh/Samiska flaggdagar

Den gemensamma samiska flaggan är från 1986. Då godkändes den av av det Nordiska Samerådet vid en konferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge och varken färger eller symboler är någon slump. 

Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten. De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement för samerna. Grönt står för växter, natur och landet Sápmi som är livsavgörande för samernas överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.

I Árviesjávrrie flaggar vi följande dagar:

 • 6 februari - Samernas nationaldag / Sämij ålmmagebeäjvvieguvvamánuon 6.b.
 • 2 mars - Det ombildade Sametinget i Finland invigdes 2 mars 1996 / Sámiediggie Suamasne rahppatuvvij 2.b. 1996
 • 25 mars - Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag / Márjjábeäjvvie njukttjamánuon 25.b.
 • 23  juni - Midsommardagen / Mihttsamárbiejvvie
 • 9 augusti - FNs internationella urfolksdag / Rïjkijgasskasadtja álgguoålmmagebeäjvvie bårggiemánuon 9.b.
 • 15 augusti - Samiska flaggan godkändes 15 augusti 1986 / Sámien flágga dühkketuvvij bårggiemánuon 15.b. 1986
 • 18 augusti - Samerådet grundades 18 augusti 1956 / Sámienráđđie vuaduotuvvuj bårggiemánuon 18.b. 1956
 • 26 augusti - Sametinget i Sverige invigdes 26 augusti 1993/ Sámiediggie Sverjesne rahppatuvvuij bårggiemánuon 26.b. 1993
 • 9 oktober - Sametinget i Norge invigdes 9 oktober 1989 / Sámiediggie Nürjesne rahppatuvvuij gålgguománuon 9.b. 1989
 • 9 november -Delegationen för sameärenden i Finland invigdes 9 november 1973 / Delegasjuvdna sámieässjijde Suamasne rahppatuvvij juhttátmánuon 9.b. 1973
 • 15 november - Isak Sabas födelsedag, föddes 1875. Han skrev texten till den samiska nationalsången / Saban Isaken riägádisbeäjjvvie juhttátmánuon 15. b.
 • 29 november - Elsa Laula föddes 1877 i Tärnaby och var en av initiativtagarna både till den första samiska riksorganisationen och till första samiska landsmötet i Trondheim 1917 / Renbergen Elsa Laula riägádisbeäjvvie juhttátmánuon 29. b.


Samiska nationaldagen firades stort på Biblioteket!
6 februari 2019 firades samiska nationaldagen på Kommunbiblioteket för allmänheten. Kommunalrådet Sara Lundberg höll ett kort tal och tillsammans sjöngs den samiska nationalsången på flera olika samiska språk.  Landshövding Björn O Nilsson gjorde ett kort besök under sin rundtur i Norrbottens län. Efter det serverades den mycket populära tårtan som Hans på Hörnet specialtillverkar inför nationaldagen, den räckte hela eftermiddagen och totalt besökta 145 personer arrangemanget! Både skolelever och privatpersoner hade valt uppmärksamma dagen. Se även reportage bland aktuella nyheter.


 

 

JUNI:
 

Nordsamiska:   Geassemánnu        sommarmånad
Sydsamiska:      Ruffie                   månad då renen skiftar päls
Umesamiska:    Biehtsiemánnuo    tallmånad
Lulesamiska:    Biehtsemánnuo     tallmånad

Natten är lika ljus som dagen och fåglarnas sång är som mest intensiv under juni månad. På vissa håll i Sapmi kan snön ligga kvar medan det på andra håll börjar blomma. Juni är också tiden då myggen kommer. Mellan renens kalvning och midsommar är återhämtningstid för renarna då de i lugn och ro kan beta innan myggen och värmen kommer. Runt midsommar startar kalvmärkningen i det skogssamiska området som Arvidsjaur ligger i.

I gamla beskrivningar från 1700-talet kan man läsa att enligt samernas traditionella religion så offrade man till beäjvvie/solen vid midsommar. Solens gav liv, ljus, värme och växtlighet.

IMG_9185.jpg  RENARkalvmarkningFotoMannerWebb3.jpg  RENARkalvmarkningFotoMannerWebb6.jpg

Skriv ut: