Ingvar Larsson på renskiljning.

Dán jábien åhpiestiejjie /Årets vägvisare 2019

2019-04-23 

Arvidsjaur är ett gammalt traditionellt samiskt område med flera verksamma skogssamebyar. I Arvidsjaur har det talats och talas än idag umesamiska, om än av ett fåtal.


Revitaliseringen av det umesamiska språket är mycket akut och kunskaperna om den skogssamiska kulturen och näringen är liten. Instiftandet av detta pris 2012 är ett led i arbetet med att återta och öka användningen av det umesamiska språket samt bidra till ökade kunskaper om den skogssamiska kulturen och näringen.

Priset går till en person, personer, förening eller organisation som gjort insatser av betydelse för det umesamiska språket och/eller den skogsamiska kulturen/näringen i Arvidsjaurs kommun. Priset består av en penningsumma, ett diplom och en gåva. Beslutet fattas av arbetsgruppen för samisk förvaltning.

Priset utdelas under Storstämningshelgen 2019 lördagen den 24 augusti, ungefär mitt på dagen.

OBS! Nomineringstiden slutar 25 maj 2019 kl. 23.59!

Tidigare pristagare:

2012 Elin Omma Lundström

2013 Ingvar Larsson och Lars Stenberg

2014 Erik Jonsson och Hugo Lundgren

2016 Ivan Eriksson

2017 Eric Öberg

2018 Simon Sundberg och Stina Larsson.

"De är förebilder som tagit initiativ att arbeta för den samiska kulturen i Arvidsjaur. Det är inte lätt att värva medlemmar till att gå in i styrelsen. De här två ungdomarna har tillfört mycket energi och nya tankar in i styrelsearbetet. Det är jätteviktigt att få olika perspektiv in i föreningsarbete. Vi vill lyfta dem som inspiratörer så att även andra ungdomar vill leta sig in i föreningsarbetete."

2019 Torkel Fahlgren

Torkel har genom sitt långvariga arbete och engagemang inom renskötsel, sameföreningen, samisk idrott, samiska organisationer gjort sig till ett känt namn i både Árviesjávrrie och hela Sábmie. Han har förutom i det dagliga arbetet som renskötare varit ambassadör för området och skogsamerna genom att delta på mässor och marknader, guidat i Lappstaden och renskötselområdet. Torkel har även medverkat i TV-produktioner som ”Samernas tid” och andra dokumentärer.

Torkel har behållit den gamla muntliga traditionen och är en god berättare. Han delar med sig av anekdoter, historiska händelser och andra muntliga historier. Detta är en källa till glädje för många.

Han tar väl hand om den yngre generationen och försöker vägleda dem in i det samiska livet på olika sätt i renskötselarbete, inom föreningslivet och andra arbeten av olika slag..

Under många år har Torkel engagerat ideellt sig i Arvidsjaurs sameförening, han har förutom styrelsearbete deltagit i praktiska arbete som kock, städare, auktionsutropare, lekledare och deltagare i kurser. Citat ”Kort sagt har han varit och är fortfarande som en spindel i nätet vid sameföreningens evenemang”.

2020?

 

 

Skriv ut: