Ledningsanvisning och leverantörsinformation


Övrig information.

Här hittar Du övrig infomation, till exempel i form av blanketter och instruktioner.

 

Ska Du gräva eller schakta?

Inom Arvidsjaur kommuns tätort finns ett väl utbyggt ledningsnät för fjärrvärme med tillhörande signalkabelsystem.

Störningsfri distribution av fjärrvärme är av största vikt för våra kunder
(skolor, äldreboende, vårdcentral, fritidsanläggningar, bostäder, industrier m.fl.).

Även små störningar eller skador på vårt ledningsnät kan medföra höga kostnader och/ eller livsfara i anslutning till en skadad ledning.

Vår personal hjälper Dig att före gräv- och schaktarbeten markera var ledningarna ligger.

Ledningsanvisning av våra ledningar är kostnadsfri, enda kravet är att Du ringer tre (3) arbetsdagar före arbetet skall utföras.

Ansvaret
Har AEAB:s anläggningar skadats, är det den som låter utföra markarbetet som är skyldig att ersätta AEAB med de kostnader som kan relateras till skadan.

 


 

Skriv ut: