Priser och villkor


Prislista från 2012-01-01 

Uppdaterad 2023-05-05

Kategori 1, Småhus

Normalårskorrigerad medelårsförbrukning för de två föregående åren, uttryckt i kWh dividerat med 2400 skall vara lika med eller mindre än 18, dvs. P <18 kW

Det innebär en korrigerad årsförbrukning på mindre än 43.200 kWh

 

Nyanslutningar och förtätningar uppskattas från tidigare energiuppgifter.

Nybyggnad: Uppskattas enligt BBR max 130 kWh/ m2.

Normal prislista: Förtätning (anslutning i efterhand)

Priser inklusive 25 % moms.

Bindande avtal om fem år tecknas. Efter avtalstiden övergår abonnemanget i ett tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid.

 

Abonnentcentralsavgift Förtätning 60.000 kr

 

Löpande avgifter under avtalstiden enligt gällande prismodell, se förstasidan.

 

Normal prislista: Nyanslutning

Priser inklusive 25 % moms.

Bindande avtal om fem år tecknas. Efter avtalstiden övergår abonnemanget i ett tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid.

 

Abonenntcentralsavgift Nyanläggning 46.500 kr               

 

Löpande avgifter under avtalstiden enligt gällande prismodell, se förstasidan.

Alternativ prislista, småhus (förtätning och nyanläggning)

Priser inklusive 25 % moms.

Bindande avtal om 12 år tecknas. Efter avtalstiden övergår abonnemanget i ett tillsvidareavtal med 3 månaders uppsägningstid.

 

Trygghetsavtal

Genom att teckna Trygghetsavtal får Du en extra säkerhet i Din fjärrvärmeleverans. Avtalet ger Dig rätt till felavhjälpning, där arbete och material utan extra kostnad ingår under avtalstiden.

Du kan själv skriva ut avtalet till höger på sidan. Ett påskrivet och inskickat avtal bekräftas inom några dagar av oss.

 

Månadskostnaden för Trygghetsavtalet är idag 104 kr per månad, vilket indexuppräknas årligen. 

 

Kategori 2.

Fastigheter med en årsförbrukning på mer än 43.200 kWh:

Offerteras.

kontakta oss för mer info samt pris.


Allmänna avtalsvilkor näringsverksamhet från och med 2016-02-01

Allmänna villkor Konsument från och med 2010-03-01

Prisinformation 2012. Jämförelsepriser enligt EIFS 2009:2

Trygghetsavtal. För utskrift

Prissättningspolicy för fjärrvärme från Arvidsjaurs Energi AB

Analys av fjärrvärmepriser 2010 (Svensk Fjärrvärme)

Så mycket får du betala för olika värmesystem till din villa 2010. Rapport från Energimarknadsinspektionen

Skriv ut: