Priser och villkor


Prislista

Uppdaterad 2024-01-01

Anslutning till fjärrvärme med helhetslösning. Abonnemangseffekt upp till 50kW, Beräknas enligt gällande prismodell.  

Pris: från 80 000 kr

Det här ingår:

-      Fjärrvärmeanslutning

-      Upp till 20 meters grävning. Vid längre sträckor tillkommer en avgift efter offert*.

-      Möjlighet till ROT finns.

-      Fjärrvärmecentral

-      Installation av fjärrvärmecentral till befintligt värme- och tappvattensystem

-      2 års garanti på material och 5 års garanti på installationsarbete och fjärrvärmecentral

 

* = Vid avstånd till lämplig anslutningspunkt på fjärrvärmenätet med mer än 20 meter kommer pris att offereras separat.

 --------------------------------------------------

Anslutning till fjärrvärme med helhetslösning. Abonnemangseffekt Över 50kW, Beräknas enligt gällande prismodell.

Pris: Offereras

  --------------------------------------------------

Trygghetsavtal

Genom att teckna Trygghetsavtal får Du en extra säkerhet i Din fjärrvärmeleverans. Avtalet ger Dig rätt till felavhjälpning, där arbete och material utan extra kostnad ingår under avtalstiden.

Du kan själv skriva ut avtalet till höger på sidan. Ett påskrivet och inskickat avtal bekräftas inom några dagar av oss.

 

Månadskostnaden för Trygghetsavtalet är idag 104 kr per månad, vilket indexuppräknas årligen. 

 

kontakta oss för mer info samt pris.

Skriv ut: