Ekonomi

Ekonomiavdelningen ger kommunstyrelsen, nämnder och koncernbolag service och konsultstöd i ekonomi- och finansfrågor.

Servicen och stödet omfattar:

- Kompetens och sakkunskap i ekonomifrågor

- Ekonomisk planering och budget

- Upprättande av delårsrapporter, budgetuppföljningsrapporter och årsredovisning

- Tillhandahållande av IT-stöd i form av ekonomisystem med tillhörande försystem

- Utbildning i nyttjande av ekonomisystemet

- Utbildningar och analyser


 

 


Skriv ut: