Ekonomi

Ekonomiavdelningen är organiserad under kommunstyrelsen och är stödfunktion till kommunkoncernens verksamheter samt ger information till politik och kommunens medborgare. Ekonomiavdelningen består av ekonomi- och upphandlingsenheterna.

Ekonomienheten hanterar kommunkoncernens ekonomiadministration. Bland annat löpande redovisning och fakturahantering, budget, bokslut samt finansfrågor. Enheten är för närvarande bemannad av ekonomichef, två förvaltningsekonomer, två redovisningsekonomer och tre ekonomiassistenter. 

Vi hjälper gärna till om du har frågor som rör kommunens ekonomi. Kontakta växeln 0960-155 00 för att bli hänvisad till rätt person eller maila till ekonomi@arvidsjaur.se

Marina Voronova

Ekonomichef

Telefon: 0960-15523
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se


 

 


Skriv ut: